Naziemny skaning laserowy w planowaniu przestrzennym

Naziemny skaning laserowy, znany również pod skrótem TLS (Terrestrial Laser Scanning) umożliwia dostarczanie ogromnej liczby niezwykle precyzyjnych pomiarów w 3D. Spośród wielu zastosowań technologii naziemnego skaningu laserowego na szczególne wyróżnienie zasługuje zastosowanie go w planowaniu przestrzennym.

Zastosowanie skaningu TLS w planowaniu przestrzennym

Dobrze znane modele BIM 3D, tak często wykorzystywane w wielu obszarach, zyskują z roku na rok coraz większą popularność w planowaniu przestrzennym, dzięki czemu mogą być traktowane jako precyzyjne uszczegółowienie standardowych map. Pozyskiwanie danych trójwymiarowych może odbywać się między innymi poprzez wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego. Wygenerowane chmury punktów z niewiarygodną precyzją sięgającą jednego milimetra, obrazują wszystkie spotykane obiekty, co zapewnia niezwykle realistyczne odwzorowanie przestrzeni 3D. 

Jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie naziemnego skaningu laserowego? Przede wszystkim tego typu skaning laserowy daje największą dokładność i precyzję, a także relatywnie niskie koszty pozyskania danych. Dzięki nowoczesnej technologii oraz wykorzystaniu narzędzi i programów specjalista ma możliwość rejestrować zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe tereny o mniejszej powierzchni. To właśnie wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania zapewnia przetworzenie widoku trójwymiarowego do najpopularniejszego formatu CAD. 

Jak pozyskiwać dane za pomocą naziemnego skaningu laserowego?

Wykonanie precyzyjnego pomiaru może stanowić duże wyzwanie, szczególnie w przypadku realizacji procesu przez osoby nie zaznajomione z technologią, jaką jest skanowanie laserowe. Na początku niezbędne jest odpowiednie zaplanowanie prac, poprzez wywiad terenowy. Tylko rzetelne sprawdzenie terenu pozwoli wybrać odpowiedni skaner służący wykonaniu pomiaru. 

Wyboru należy dokonać spośród dwóch wariantów – skanera impulsowego lub skanera fazowego. Pierwsze rozwiązanie zapewnia większy zasięg skanowania kosztem mniejszej precyzji. Skaner fazowy, cechujący się najwyższą precyzją pomiaru powinien być wykorzystywany do skanowania wszelkich detali i szczegółów architektonicznych. 

Jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie naziemnego skaningu laserowego? Przede wszystkim tego typu skaning laserowy daje największą dokładność i precyzję, a także relatywnie niskie koszty pozyskania danych. Dzięki nowoczesnej technologii oraz wykorzystaniu narzędzi i programów specjalista ma możliwość rejestrować zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe tereny o mniejszej powierzchni. To właśnie wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania zapewnia przetworzenie widoku trójwymiarowego do najpopularniejszego formatu CAD. 

Na czym polega przetwarzanie chmur punktów?

 

Właściwy proces przetwarzania danych najczęściej składa się z kilku pojedynczych procesów, takich jak czyszczenie i unifikacja oraz orientacja punktów. Przetwarzanie chmur punktów sprawia, że tak przygotowany rezultat stanowi doskonały materiał do zwizualizowania całej przestrzeni. 

Prawidłowo wykonany naziemny skaning laserowy wykazuje wyższość nad innymi formami skaningu. Przede wszystkim prace projektowe realizowane z wykorzystaniem tej technologii umożliwiają precyzyjne estymowanie miar konkretnych obiektów, co jest niemożliwe w przypadku pracy z tradycyjnymi mapami. 

Co więcej, chcąc wiernie odwzorować zabudowę zurbanizowaną w modelu 3D BIM, skaning naziemny sprawdza się o wiele lepiej niż popularny lotniczy skaning laserowy, który dostarcza nam jedynie dane o dachach budynków.

naziemny skaning laserowy

A zatem czy warto wykorzystać naziemny skaning laserowy? Z pomocą zaawansowanych narzędzi i programów do obróbki chmur punktów np. PointCab, będzie to najbardziej efektywna forma planowania przestrzennego, która gwarantuje niespotykaną dotąd dokładność. Dodatkowe funkcjonalności programu PointCab, takie jak integracja danych 2D z danymi 3D pozwolą wykorzystać cały potencjał zaawansowanej analizy przestrzennej. 

Jesteśmy BIMfaktoria

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym jak możemy wspomóc Twoje przyszłe inwestycje.