Skaning laserowy 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowy 3D to technologia pozyskiwania informacji o właściwościach fizycznych danego obiektu. Umożliwia ona odtworzenie obiektu w przestrzeni trójwymiarowej, dzięki pozyskaniu milionów punktów układu kartezjańskiego (potocznie zwanych „chmurą punktów 3D”) i przekazaniu ich do odpowiedniego programu komputerowego, który potrafi odczytać określony typ danych.

Wyróżnia się 4 podstawowe rodzaje skaningu laserowego 3D:

Naziemny Skaning Laserowy (TLS)

Ten typ skanowania laserowego pozwala na rejestrację punktów 3D za pomocą lasera wbudowanego w skaner. Każdy z tych punktów ma zapisaną w sobie, nie tylko informację o współrzędnych XYZ, ale również parametry intensywności i odbicia (parametr koloru skanowanego obiektu / przestrzeni i głębi). Uzyskane w ten sposób dane mogą zostać przeniesione do odpowiednich aplikacji CAD/BIM lub 3D i mogą być dowolnie przetwarzane jako chmura punktów.

skaning laserowy 3d

Wykorzystanie skanera laserowego w inwentaryzacji

Skanery laserowe są coraz częściej wykorzystywane w inwentaryzacjach obiektów przemysłowych, wyposażonych w szereg systemów instalacyjnych oraz w innych miejscach i obiektach, które są zbyt skomplikowane dla pomiarów metodami klasycznymi. Mowa tu m.in. o obiektach zabytkowych, złożonych projektach kubaturowych czy kopalniach lub tunelach, które podlegają degradacji lub zostały w jakiś sposób naruszone przez czas.

Dzięki technologii skanowania laserowego mamy dostęp do trudno dostępnych obiektów architektonicznych/budowlanych. Możemy badać stan techniczny powierzchni o różnej geometrii, gdzie nie możemy liczyć na dokumentację archiwalną (np. zabytkowe budynki, budowle i konstrukcje, elementy, rzeźby, elementy techniczne, elewacje).

Dane uzyskane w wyniku pomiarów skaningowych poddawane są dalszej obróbce, dzięki czemu uzyskujemy praktycznie każdy dostępny (i potrzebny) wymiar. Spektrum zastosowań jest naprawdę duże. Oprócz pomiarów inwentaryzacyjnych budynków, otrzymujemy informacje o odchyłkach, ubytkach w strukturze ścian (możliwy błąd pomiaru to ok. 1 mm). Dzięki temu możemy również zweryfikować interesariuszom dokumentację archiwalną (jeśli taka istnieje). Dzięki takiemu przekazowi informacji, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dostarczyć zainteresowanym konkretne materiały z niespotykaną dotąd dokładnością.

Ta technologia pomiaru jest doskonałym zamiennikiem dla istniejących, tradycyjnych metod inwentaryzacji budowlano-architektonicznej, które często zawodzą, jeśli chodzi o bezkompromisową jakość obrazu i szczegółowość.