Potrzebujesz skaning laserowy, chmury punktów lub modele 3D BIM?

Jesteś w dobrym miejscu!

Oferujemy kompleksowe usługi dostosowane do Twoich potrzeb. A każda Twoja potrzeba, niezależnie od skali – będzie dla nas wyzwaniem i sprawi nam frajdę.

Poniżej znajdziesz wachlarz usług, które zostaną skrojone dla Ciebie – na miarę.

skaning laserowy 3D

Skaning laserowy

Skanowanie laserowe 3D to najszybsza i najdokładniejsza metoda pomiarowa wykonywana najczęściej za pomocą naziemnych lub mobilnych skanerów laserowych 3D. Wynikiem skaningu laserowego są chmury punktów, które można przekształcić w ortofotomapy, modele CAD lub modele BIM. Powstałe modele mesh z nałożoną teksturą mogą posłużyć do tworzenia wirtualnej rzeczywistości lub wizualizacji.

Chmury punktów

Chmury punktów

Chmura punktów, z ang. point cloud, to wielomilionowy zbiór punktów stanowiący geometryczną reprezentację obiektu lub budynku. Chmury punktów powstają w wyniku skanowania laserowego 3D lub pomiarów fotogrametrycznych. Ich struktura zazwyczaj jest gęsta i złożona, dlatego do obróbki i przetwarzania chmur punktów niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie np. PointCab.

Fotogrametria

Fotogrametria

Technika fotogrametrii jest metodą pomiarową pozyskiwania wizualnych danych o obiekcie poprzez wykorzystanie aparatów cyfrowych lub dronów. W wyniku fotogrametrii powstają chmury punktów, model mesh lub ortofotomapy, które służą do tworzenia modeli BIM i dokumentacji 3D. Chmury punktów pochodzące z fotogrametrii generuje się, a następnie importuje do programu do przetwarzania i obróbki chmur punktów np. PointCab.

BIM Historyczny

BIM historyczny

BIM historyczny, z ang. heritage BIM lub digitalizacja zabytków. Przeprowadzamy pomiary skaningowe w szerokim spektrum koloru oraz intensywności. Dostarczamy bogate w detale modele Heritage BIM z opracowaną klasyfikacją i danymi historycznymi model HBIM (Historyczny BIM) to rozbudowana baza danych o zabytku, która z powodzeniem może być wykorzystywana przez specjalistów konserwatorów zabytków, wykonawców, archeologów i nie tylko.

Modelowanie 3D BIM

Modelowanie 3D BIM

Modelowanie 3D BIM to tworzenie bardzo dokładnych modeli 3D w technologii BIM obiektów architektonicznych lub konstrukcyjnych w oparciu o otrzymane dane lub pozyskane w wyniku skaningu laserowego lub fotogrametrii. Modelowanie 3D BIM może być realizowane w oparciu o chmury punktów na różnych poziomach szczegółowości. Każdy utworzony model 3D BIM przedstawia obiekt i zawiera dodatkowe informacje, tworząc obszerną bazę danych

Inwentaryzacja BIM

Inwentaryzacja BIM

Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna budynków istniejących oraz zabytków wykonywana jest najczęściej za pomocą skaningu laserowego 3D. Wytworzone chmury punktów pozwalają na stworzenie modeli 3D BIM i przeprowadzenie bardzo dokładnej inwentaryzacji obiektu, a także digitalizacji zabytków (BIM historyczny) oraz stworzeniu modeli hertitage BIM (HBIM), w celu przeprowadzenia ich renowacji lub odbudowy

Model BIMx

Modele BIMx

Model BIMx, nazywany również “hyper-modelem”, jest to środowisko prezentacyjne, które daje możliwość interaktywnego prezentowania modelu 3D BIM i dokumentacji 2D na urządzeniach mobilnych, w przeglądarce internetowej a także poprzez system VR. Model BIMx może zawierać pełną dokumentację projektu np. modele 3D BIM, widoki, arkusze, umowy, a nawet ścieżki kamery.

OpenBIM

Standardy openBIM

OpenBIM, to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu i realizacji projektu budowlanego, gwarantujące otwartą komunikację i wymianę danych w formatach IFC, IDM, BCF, MVD, bSDD. Dlatego w BIMfaktoria wykorzystujemy oprogramowanie działające w oparciu o zasady openBIM, a członkowie naszego zespołu posiadają certyfikacje BIM Menagerów oraz buildingSMART Polska.

BIM Outsourcing

BIM outsourcing

Świadczymy usługi BIM outsourcing oraz wspomagamy procesy projektowe, tworząc zintegrowane modele 3D BIM na podstawie dostarczonej dokumentacji 2D/CAD na każdym etapie projektu. Jeżeli potrzebujesz stworzenia modelu BIM z dokumentacji CAD lub papierowej, trafiłeś pod dobry adres

Stacje robocze

Stacje robocze

Oferujemy sprzedaż, a także profesjonalną konfigurację oraz dobór sprzętu i stacji roboczych do indywidualnych potrzeb. Jesteśmy praktykami i specjalizujemy się nie tylko w oprogramowaniu BIM i metodach pracy, ale również w doborze sprzętu do optymalizacji pracy z chmurami punktów. Doradzimy i pomożemy skonfigurować sprzęt pod Twoje indywidualne zadania, niezależnie od tego, czy potrzebujesz stacji roboczej czy laptopa.

oprogramowanie PointCab

Program PointCab

PointCab to jeden z najlepszych programów do przetwarzania i obróbki chmur punktów, który przetwarza dane z każdego typu skanera laserowego oraz zapewnia najlepszą reprezentację danych, tworzenie rysunków CAD oraz modeli BIM. Ponadto PointCab uzupełnia pracę w środowisku BIM oraz optymalizuje obszerne projekty chmur punktów.

Wdrożenia BIM

Wdrożenia BIM

Wdrożenia BIM obejmują analizę, szkolenia z oprogramowania BIM, wsparcie techniczne, a także dobór sprzętu i stacji roboczych do indywidualnych wymagań. Oferujemy szkolenia dotyczące skanowania laserowego 3D, oprogramowania PointCab, wykorzystania chmur punktów w oprogramowaniu CAD i BIM takim jak Autocad, Revit, Archicad, Allplan. Posiadamy certyfikację buildingSMART Foundation oraz GRAPHISOFT Archicad Professional.

Zobacz jak działamy!

Podstawą każdego działania jest dialog. Uważamy, że rozmowa i zrozumienie potrzeb klienta jest najważniejsze podczas całego cyklu realizacji. Każdy obiekt, czy też zabytek, jest dla nas indywidualny i musi zostać odzworowany w odpowiedni sposób. Możesz skontaktować się z nami poprzez formularz, podając ważne informacje na temat inwestycji, a my zajmiemy się resztą, przygotowując ofertę skrojoną na miarę.

skaning laserowy i modelowanie BIM

Po precyzyjnym określeniu pozycji skanerów laserowych i dokładnym rozstawieniu punktów pomiarowych, przystępujemy do skanowania laserowego 3D obiektu. Dodatkowo wykonywana jest rozbudowana dokumentacja za pomocą techniki fotogrametrii w postaci widoków sferycznych 360, które pozwolą na ujęcie każdego detalu w kolorze, czy też w odpowiednim profilu intensywności, aby zobaczyć to, co niemożliwe do wychwycenia gołym okiem. Sfery posłużą też jako materiał przy tworzeniu wirtualnych spacerów po obiekcie, wspomagając komunikację pomiędzy uczestnikami projektu. Kompletna chmura punktów pozwoli nam na stworzenie modelu 3D BIM

Powyższe czynności nie dzieją się bez przyczyny. Mając chmurę punktów i ortofotomapy przygotowane w odpowiednich formatach, możemy, wykorzystując oprogramowanie BIM Archicad, zaimportować jako bibliotekę chmur punktów, które posłużą jako podstawa do analizy i modelowania informacji o obiektach zabytkowych oraz do opracowania modelu 3D BIM, który posłuży w przyszłości do podejmowania kluczowych decyzji o obiekcie.

skaning laserowy i modelowanie BIM
skaning laserowy i modelowanie BIM

Aby model 3D BIM stał się modelem historycznym (HBIM), musi mieć nie tylko precyzyjnie odwzorowaną geometrię, ale przede wszystkim musi być uzupełniony o dane semantyczne, które są istotą modeli historycznych. Dzięki takiemu podejściu otrzymujemy prawdziwie zarchiwizowany zabytek, z obszernie skatalogowaną dokumentacją konserwatorską oraz precyzyjnym modelem 3D BIM. W ramach BIMfaktoria stworzyliśmy naszą autorską klasyfikację w oparciu o wiele godzin konsultacji z profesjonalistami w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych, zbierając doświadczenia z Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski

Model HBIM (historyczny BIM) to rozbudowana baza danych o zabytku, która z powodzeniem może być wykorzystywana przez specjalistów konserwatorów zabytków, wykonawców, archeologów i nie tylko. Pozwala on również na eksport do dowolnego formatu, a przede wszystkim formatu IFC – Industry Foundation Class, który umożliwia wymianę danych w metodologii openBIM. Dodatkowo dostarczamy modele w postaci baz danych BIMx, które zawierają zsynchronizowaną z interaktywnym modelem dokumentację o obiekcie. To tylko jedna z wielu opcji, które dostarczamy.

Zapraszamy do wspólpracy!

skaning laserowy i modelowanie BIM

Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym jak możemy wspomóc Twoje przyszłe inwestycje.