Inwentaryzacja BIM

Inwentaryzacja BIM nazywana również inwentaryzacją budowlaną lub inwentaryzacją budowlano-architektoniczną, wykonywana jest najczęściej techniką skanowania laserowego 3D i stosowana jest dla budynków istniejących oraz budynków zabytkowych.

Wytworzone w wyniku skanowania laserowego, chmury punktów pozwalają na stworzenie precyzyjnych modeli 3D BIM i przeprowadzenie bardzo dokładnej inwentaryzacji obiektu, a także digitalizacji zabytków (BIM historyczny) oraz stworzeniu modeli hertitage BIM (HBIM), w celu przeprowadzenia ich renowacji lub odbudowy.

plik

Inwentaryzacja BIM - zastosowanie

Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna przedstawia aktualny obraz istniejącego budynku. Jest to szczególnie ważne, kiedy nie ma żadnej jak nie ma on dokumentacji projektowej istniejącego budynku. Rzeczywisty obraz budynku przydaje się do szeregu zadań, takich jak planowanie prac remontowych, rozbudowy, adaptacji budynku, nadbudowy, rozbiórki, aranżacji wnętrz, wyliczenia powierzchni użytkowej

W BIMfaktoria przeprowadzamy inwentaryzacje budowlane za pomocą techniki skaningu laserowego, który jest jedną z najdokładniejszych metod pomiarowych i inwentaryzacyjnych. Ma to szczególne znaczenie przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych lub infrastruktury przemysłowej, które cechują się dużą szczegółowością detali.

W wyniku skaningu laserowego otrzymujemy obszerną chmurę punktów, na podstawie której tworzymy modele 3D BIM, a także dokumentację architektoniczną 2D.

plik

W ramach usług inwentaryzacji wykonujemy:

  • dokumentację powykonawcą (as-built);
  • rzuty kondygnacji, sekcje budynków, budynki użyteczności publicznej, przemysłowe, historyczne itp.;
  • plany elewacji zabytkowych budynków;
  • dokumentację konserwatorską;
  • inwentaryzację zakładów przemysłowych, obiektów inżynieryjnych;
  • analiza przestrzenną: pionowość, ugięcia, widoczność obiektów.

 

W przypadku renowacji, przebudowy czy digitalizacji zabytków inwentaryzacja BIM i stworzone w jej wyniku modele 3D BIM są nieocenionym źródłem danych i informacji, które mogą posłużyć do dalszych prac budowlano inwestycyjnych. Ponadto w przypadku digitalizacji zabytków i dbania o dziedzictwo kulturowe modele 3D BIM pomagają stworzyć atrakcyjne materiały multimedialne w postaci wizualizacji, animacji czy też spacerów wirtualnych m. in. za pomocą aplikacji BIMx.

Ponadto informacje pozyskane w wyniku inwentaryzacji BIM sprawiają, że zdigitalizowany budynek lub zabytek jest również znacznie bardziej podatny na możliwości przeprowadzenia na nim skompilowanych symulacji, zaczynając od konstrukcji, na schematach ewakuacji kończąc.

Jesteśmy BIMfaktoria

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym jak możemy wspomóc Twoje przyszłe inwestycje.