Inwentaryzacja BIM

Inwentaryzacja BIM nazywana również inwentaryzacją budowlaną lub inwentaryzacją budowlano-architektoniczną, wykonywana jest najczęściej techniką skanowania laserowego 3D oraz obróbki cyfrowej w środowiskach CAD/BIM (przygotowanie dokumentacji 2D: rzutów, przekrojów, elewacji oraz modeli 3D) i stosowana jest dla budynków istniejących oraz obiektów zabytkowych.

więcej Kontakt

Chmury punktów będące produktem skanowania laserowego, pozwalają zbudować na ich podstawie precyzyjne modele 3D BIM i przeprowadzić bardzo dokładne inwentaryzacje budynków, w tym zabytków (BIM historyczny) tworząc cyfrowego bliźniaka Heritage BIM (HBIM).
Wytworzone w wyniku skanowania laserowego, chmury punktów pozwalają na stworzenie precyzyjnych modeli 3D BIM i przeprowadzenie bardzo dokładnej inwentaryzacji obiektu, a także digitalizacji zabytków (BIM historyczny) oraz stworzeniu modeli hertitage BIM (HBIM), w celu przeprowadzenia ich renowacji lub odbudowy.

Inwentaryzacja BIM – zastosowanie

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana przedstawia aktualny obraz istniejącego budynku. Jest to szczególnie ważne, kiedy nie dysponujemy żadną archiwalną dokumentacją projektową czy powykonawczą danego obiektu. Rzeczywisty obraz budynku przydaje się do szeregu zadań, takich jak planowanie prac remontowych, rozbudowy, adaptacji budynku, nadbudowy, rozbiórki, aranżacji wnętrz, wyliczenia powierzchni użytkowej i nie tylko.

W BIMfaktoria przeprowadzamy inwentaryzacje budowlane za pomocą techniki skaningu laserowego, który jest jedną z najdokładniejszych metod pomiarowych. Ma to szczególne znaczenie przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych lub infrastruktury przemysłowej (dokumentacja as-built), które cechują się dużą szczegółowością detali. W wyniku skaningu laserowego otrzymujemy obszerną chmurę punktów, na podstawie której tworzymy modele 3D BIM, a także dokumentację architektoniczną 2D CAD.

W efekcie usług inwentaryzacji, wedle potrzeby, klient może otrzymać od nas:

  • zarchiwizowany obiekt w postaci chmury punktów (model 3D chmury do przeglądania),
  • ortofotomapy z chmury punktów (wykroje płaskie),
  • rysunki 2D (np. rzuty, przekroje, elewacje, detale) przygotowanie w środowisku CAD/BIM;
  • model 3D BIM zbudowany w środowisku Archicad, możliwy do wygenerowania również w rozszerzeniu IFC lub innym;
  • model BIMx – model wraz z wygenerowanymi na jego podstawie rysunkami płaskimi do łatwego przeglądania na urządzeniach mobilnych;
  • dane ilościowe (np. zestawienie powierzchni, wykaz stolarki, itp.).

W przypadku renowacji, przebudowy czy digitalizacji zabytków inwentaryzacja BIM i stworzone w jej wyniku modele 3D BIM są nieocenionym źródłem danych i informacji, które mogą posłużyć do dalszych badań analitycznych oraz prac budowlano-inwestycyjnych. Ponadto modele BIM pomagają stworzyć atrakcyjne materiały multimedialne w postaci wizualizacji, animacji czy też spacerów wirtualnych.

Co więcej, informacje pozyskane w wyniku inwentaryzacji BIM umożliwiają na zdigitalizowanym obiekcie przeprowadzanie skomplikowanych symulacji, od analiz konstrukcji, nasłonecznienia i przesłaniania, poprzez wizualizacje projektowanych zmian, aż po schematy ewakuacji czy obsługi pożarowej.

Masz pytania? Napisz do nas!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym,
jak możemy Cię wspomóc przy Twoich projektach.