Skaning laserowy 3D

Skaning laserowy 3D to jedna z najszybszych i najdokładniejszych metod pomiarowych, często stosowana równolegle z fotogrametrią. Skanowanie laserowe 3D najpowszechniej wykorzystywane jest w architekturze, budownictwie i geodezji, a także w kartografii, inwentaryzacji architektonicznej, pomiarach deformacji obiektów inżynierskich, badaniach środowiska przyrodniczego i archeologii.

więcej Kontakt

Firma BIMfaktoria oferująca skaning laserowy w Warszawie i woj. mazowieckiem, a także na terenie całej Polski, realizuje coraz więcej usług opartych o skanowanie laserowe 3D. Jest to wynik nie tylko zalet skaningu laserowego 3D, ale też faktu, że technologia ta znacząco usprawnia przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku pomiaru.

Wynikiem skaningu laserowego są chmury punktów, które można przekształcić w ortofotomapy, modele CAD lub modele BIM, a powstałe siatki mesh mogą posłużyć do tworzenia wirtualnej rzeczywistości lub wizualizacji.

Skanowanie laserowe 3D

Skanowanie laserowe 3D wykonuje się za pomocą naziemnych lub mobilnych skanerów laserowych  SLAM, a także dronów. Skaner laserowy emituje skupioną wiązkę światła i poprzez odbicie jej od powierzchni budynków np. ścian, sufitów, podłóg, elementów wyposażenia zczytuje miliony punktów pomiarowych.

W efekcie otrzymujemy trójwymiarowy układ współrzędnych w postaci chmur punktów, a na jego podstawie możliwe jest stworzenie dokładnych modeli 3D z danymi takimi jak:

 • wielkość i kubatura poszczególnych pomieszczeń;
 • geometria obiektów (np. nachylenie sufitów, rozmieszczenie otworów, detale architektoniczne);
 • barwy różnych elementów;
 • lokalizacja ewentualnych ubytków i uszkodzeń;
 • wyjścia i wejścia instalacji MEP;
 • rzeźba terenu,
 • szata roślinna.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje skanowania laserowego:

 • naziemny skaning laserowy 3D;
 • lotnicze skanowanie laserowe;
 • mobilne skaning laserowy 3D;
 • satelitarne skanowanie laserowe.

Skaning laserowy 3D – zastosowanie

Szerokie możliwości skanowania trójwymiarowego sprawiają, że jest ono chętnie stosowane w różnych dziedzinach.

Najważniejsze przykłady użycia przez BIMfaktoria skanerów 3D to:

 • inwentaryzacja budowlano-architektoniczna (inwentaryzacja BIM);
 • prowadzenie cyfrowej ewidencji zabytków (digitalizacja zabytków);
 • prace konserwatorskie nad zabytkami  (BIM historyczny z ang. heritage BIM);
 • dokonywanie pomiarów obiektów inżynierskich (np. instalacji HVAC, dróg lub linii kolejowych wraz z infrastrukturą);
 • inwentaryzacja powykonawcza – dokonywanie pomiarów na powierzchniach deweloperskich (ważne dla stwierdzenia zgodności kubatur z projektem);
 • baza do projektów wnętrzarskich;

Oprogramowanie przetwarzające chmury punktów jest w stanie przeprowadzić kontrolną weryfikację danych, a także wspomaga w wygenerowaniu bardzo szczegółowych modeli obiektów, oraz tworzeniu dokumentacji CAD (niezbędnej np. do inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej), Jest pomocne przy gromadzeniu kompletnej bazy danych do projektów konserwatorskich.

Skaning laserowy 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Skanery laserowe są coraz częściej wykorzystywane w inwentaryzacjach obiektów przemysłowych, wyposażonych w szereg systemów instalacyjnych oraz w innych miejscach i obiektach, które są zbyt skomplikowane dla pomiarów metodami klasycznymi. Mowa tu m.in. o obiektach zabytkowych, złożonych projektach kubaturowych czy kopalniach lub tunelach, które podlegają degradacji lub zostały w jakiś sposób naruszone przez czas.

Prace inwentaryzacyjne prowadzone tradycyjnymi metodami wymagają dokonania wielu ręcznych pomiarów oraz uporządkowania i odpowiedniego przedstawienia wyników. Zwłaszcza w przypadku dużych obiektów pochłania to mnóstwo czasu i wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędów. Inaczej jest w przypadku skaningu laserowego 3D. Zastosowanie tej technologii z punktu widzenia inwestora i wykonawcy wiąże się z wieloma zaletami.

Najważniejsze z nich to:

 • przyspieszenie procesu niezależnie od wielkości obiektów, ich liczby oraz stopnia skomplikowania modelu;
 • eliminacja ryzyka popełnienia błędów: dzięki zastosowaniu komputera wraz z dedykowanym oprogramowaniem do obróbki chmur punktów PointCab, można osiągnąć najwyższą precyzję pomiarów;
 • uproszenie i redukcja kosztów prac, związanych z użyciem rusztowań lub podestów do mierzenia trudno dostępnych elementów.

Przykładowe realizacje

Masz pytania? Napisz do nas!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym,
jak możemy Cię wspomóc przy Twoich projektach.