Skaning laserowy 3D

Skaning laserowy 3D to jedna z najszybszych i najdokładniejszych metod pomiarowych, często stosowana równolegle z fotogrametrią.

Skanowanie laserowe 3D najczęściej wykorzystywane jest w architekturze, budownictwie i geodezji, a także w kartografii, inwentaryzacji architektonicznej, pomiarach deformacji obiektów inżynierskich, badaniach środowiska przyrodniczego i archeologii.

Wynikiem skaningu laserowego są chmury punktów, które można przekształcić w ortofotomapy, modele CAD lub modele BIM, a powstałe modele mesh z nałożoną teksturą mogą posłużyć do tworzenia wirtualnej rzeczywistości lub wizualizacji.

plik

Skanowanie laserowe 3D

Skanowanie laserowe 3D wykonuje się za pomocą naziemnych skanerów laserowych lub mobilnych skanerów laserowych, a także dronów. Skaner laserowy emituje skupioną wiązkę światła i poprzez odbicie go od powierzchni budynków np. ścian, elementów infrastruktury, dróg, podłogi lub sufitu, dokonuje wielu punktowych pomiarów. W ten sposób tworzony jest trójwymiarowy układ współrzędnych w postaci chmur punktów, a dzięki temu możliwe jest stworzenie dokładnych modeli 3D z danymi takimi jak:

 • wielkość i kubatura poszczególnych pomieszczeń;
 • geometria obiektów (np. nachylenie sufitów czy rozmieszczenie otworów);
 • barwy różnych elementów;
 • położenie ewentualnych ubytków i uszkodzeń;
 • przebieg instalacji HVAC lub
 • linii technologicznych.

 

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje skanowania laserowego:

 • naziemny skaning laserowy 3D;
 • lotnicze skanowanie laserowe;
 • mobilne skaning laserowy 3D;
 • satelitarne skanowanie laserowe.
plik

Skaning laserowy 3D – zastosowanie

Szerokie możliwości skanowania trójwymiarowego sprawiają, że jest ono chętnie stosowane w różnych dziedzinach. Najważniejsze przykłady użycia skanerów 3D to:

 • inwentaryzacja budowlano-architektoniczna (inwentaryzacja BIM);
 • prowadzenie cyfrowej ewidencji zabytków (digitalizacja zabytków);
 • renowacja i odbudowa zabytków (BIM historyczny z ang. heritage BIM);
 • dokonywanie pomiarów obiektów inżynierskich (np. instalacji HVAC, dróg lub linii kolejowych wraz z infrastrukturą);
 • modelowanie 3D BIM konstrukcji;
 • dokonywanie pomiarów na powierzchniach deweloperskich (ważne dla stwierdzenia samodzielności poszczególnych lokali);
 • tworzeniu modeli przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych itp.

Firma BIMfaktoria oferująca skaning laserowy w Warszawie i woj. mazowieckiem, a także na terenie całej Polski, realizuje coraz więcej usług opartych o skanowanie laserowe 3D. Jest to wynik nie tylko zalet skaningu laserowego, ale też faktu, że ta technologia skanowania 3D znacząco usprawnia przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku pomiaru.

Oprogramowanie skanerów jest w stanie wygenerować bardzo szczegółowy model obiektu, a następnie przeprowadzić kontrolną weryfikację danych, stworzyć dokumentację CAD (niezbędną np. do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej), zgromadzić dane do projektów konserwatorskich czy renowacji zabytków.

plik

Skaning laserowy 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Skanery laserowe są coraz częściej wykorzystywane w inwentaryzacjach obiektów przemysłowych, wyposażonych w szereg systemów instalacyjnych oraz w innych miejscach i obiektach, które są zbyt skomplikowane dla pomiarów metodami klasycznymi. Mowa tu m.in. o obiektach zabytkowych, złożonych projektach kubaturowych czy kopalniach lub tunelach, które podlegają degradacji lub zostały w jakiś sposób naruszone przez czas.

Prace inwentaryzacyjne prowadzone tradycyjnymi metodami wymagają dokonania wielu ręcznych pomiarów oraz uporządkowania i odpowiedniego przedstawienia wyników. Zwłaszcza w przypadku dużych obiektów pochłania to mnóstwo czasu i wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędów. Inaczej jest w przypadku skaningu laserowego 3D. Zastosowanie tej technologii z punktu widzenia inwestora i wykonawcy wiąże się z wieloma zaletami. Najważniejsze z nich to:

 • przyspieszenie procesu niezależnie od wielkości obiektów, ich liczby oraz stopnia skomplikowania modelu;
 • eliminacja ryzyka popełnienia błędów: dzięki zastosowaniu komputera wraz z dedykowanym oprogramowaniem do obróbki chmur punktów PointCab, można osiągnąć najwyższą precyzję pomiarów;
 • uproszenie i redukcja kosztów prac, związanych z użyciem rusztowań lub podestów do mierzenia trudno dostępnych elementów.
plik

Skaning laserowy 3D dla architektów

Dzięki rozwojowi technologii BIM, skaning laserowy 3D może być doskonałym narzędziem pomocnym w pracy architektów, urbanistów czy planistów. Skanowanie laserowe 3D pozwala na dostęp do trudno dostępnych obiektów architektonicznych i na badanie stanu technicznego powierzchni o różnej geometrii, gdzie nie można liczyć na dokumentację archiwalną (np. zabytkowe budynki, budowle i konstrukcje, elementy, rzeźby, elementy techniczne, elewacje).

Dane uzyskane w wyniku pomiarów skaningowych poddawane są dalszej obróbce, dzięki czemu uzyskujemy praktycznie każdy dostępny (i potrzebny) wymiar. Spektrum zastosowań jest naprawdę duże.

Oprócz pomiarów inwentaryzacyjnych budynków, otrzymujemy informacje o odchyłkach, ubytkach w strukturze ścian (możliwy błąd pomiaru to ok. 1 mm). Dzięki temu możemy również zweryfikować interesariuszom dokumentację archiwalną (jeśli taka istnieje) oraz w bardzo krótkim czasie dostarczyć zainteresowanym konkretne materiały z niespotykaną dotąd dokładnością.

Ta technologia pomiaru jest doskonałym zamiennikiem dla istniejących, tradycyjnych metod inwentaryzacji budowlano-architektonicznej, które często zawodzą, jeśli chodzi o bezkompromisową jakość obrazu i szczegółowość.

Jesteśmy BIMfaktoria

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym jak możemy wspomóc Twoje przyszłe inwestycje.