Skaning laserowy 3D

Skaning laserowy 3D to jedna z najszybszych i najdokładniejszych metod pomiarowych, często stosowana równolegle z fotogrametrią. Skanowanie laserowe 3D najpowszechniej wykorzystywane jest w architekturze, budownictwie i geodezji, a także w kartografii, inwentaryzacji architektonicznej, pomiarach deformacji obiektów inżynierskich, badaniach środowiska przyrodniczego i archeologii. Istnieje kilka sposobów jego wykonania poprzez specjalistyczne skanery: naziemne, mobilne oraz lotnicze.

więcej Kontakt

Firma BIMfaktoria oferująca skaning laserowy w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Poznań a także na terenie całej Polski, realizuje coraz więcej usług opartych o skanowanie laserowe 3D.
Jest to wynik nie tylko zalet skaningu laserowego 3D, ale też faktu, że technologia ta znacząco usprawnia przetwarzanie informacji z zakresu geodezji uzyskanych w wyniku pomiaru.

Wynikiem skaningu laserowego są chmury punktów, które można przekształcić w ortofotomapy, dokumentację 2D CAD lub modele 3D BIM. Tego typu dane mogą posłużyć do tworzenia wirtualnej rzeczywistości lub wizualizacji w krótkim czasie, co przydaje się np. podczas inwentaryzacji obiektów architektoniczno-budowlanych czy projektów związanych z geodezją.

Skanowanie laserowe 3D

Skanowanie laserowe 3D wykonuje się za pomocą naziemnych lub mobilnych skanerów laserowych  SLAM, a także dronów lotniczych UAV. Skaner laserowy emituje skupioną wiązkę światła i poprzez odbicie jej od powierzchni budynków np. ścian, sufitów, podłóg, elementów wyposażenia zczytuje miliony punktów pomiarowych.

W efekcie otrzymujemy trójwymiarowy układ współrzędnych w postaci chmur punktów, a na jego podstawie możliwe jest stworzenie dokładnych modeli 3D na podstawie danych ze skaningu takimi jak:

 • wielkość i kubatura poszczególnych pomieszczeń;
 • geometria obiektów (np. nachylenie sufitów, rozmieszczenie otworów, detale architektoniczne);
 • barwy różnych elementów (przydatne przy inwentaryzacji);
 • lokalizacja ewentualnych ubytków i uszkodzeń;
 • wyjścia i wejścia instalacji MEP;
 • rzeźba terenu DTM (przydatne w geodezji);
 • szata roślinna.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje skanowania laserowego przy pomocy skanerów, które różnią się sposobem wykonania, czasem oraz ceną:

 • naziemny skaning laserowy 3D;
 • lotnicze skanowanie laserowe (fotogrameria);
 • mobilne skaning laserowy 3D;

Skaning laserowy 3D – zastosowanie

Szerokie możliwości skanowania trójwymiarowego sprawiają, że jest ono chętnie stosowane w różnych dziedzinach.

Najważniejsze przykłady użycia przez BIMfaktoria skanerów 3D w Polsce to:

 • inwentaryzacja budowlano-architektoniczna (inwentaryzacja BIM);
 • projekty związane z geodezją;
 • prowadzenie cyfrowej ewidencji zabytków (digitalizacja zabytków);
 • naziemne prace inwentaryzacyjne nad zabytkami (BIM historyczny z ang. heritage BIM);
 • dokonywanie lotniczych pomiarów obiektów inżynierskich (np.skanowanie instalacji HVAC, dróg lub linii kolejowych wraz z infrastrukturą);
 • inwentaryzacja powykonawcza – dokonywanie pomiarów na powierzchniach deweloperskich (ważne dla stwierdzenia zgodności kubatur z projektem);
 • baza do projektów wnętrzarskich;

Oprogramowanie skanerów przetwarzające chmury punktów jest w stanie przeprowadzić kontrolną weryfikację danych, a także wspomaga w wygenerowaniu bardzo szczegółowych modeli obiektów, oraz tworzeniu dokumentacji CAD (niezbędnej np. do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej). Skanowanie 3D, a konkretnie skaning lotniczy lub naziemny, jest pomocne przy gromadzeniu kompletnej bazy danych do projektów konserwatorskich czy związanych z geodezją.

Skaning laserowy 3D w inwentaryzacji architektonicznej

Skanery laserowe są coraz częściej wykorzystywane w inwentaryzacjach obiektów przemysłowych, wyposażonych w szereg systemów instalacyjnych oraz w innych miejscach i obiektach, które są zbyt skomplikowane dla pomiarów metodami klasycznymi. Mowa tu m.in. o obiektach zabytkowych w takich miastach jak: Warszawa, Kraków czy Poznań oraz na terenie całej Polski, złożonych projektach kubaturowych, które podlegają degradacji lub zostały w jakiś sposób naruszone przez czas, co z łatwością wychwyciskanowanie 3D.

Prace inwentaryzacyjne lub geodezyjne prowadzone tradycyjnymi metodami (bez skanerów) wymagają dokonania wielu ręcznych pomiarów oraz uporządkowania i odpowiedniego przedstawienia wyników. Zwłaszcza w przypadku dużych obiektów pochłania to mnóstwo czasu i wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędów. Inaczej jest w przypadku skaningu laserowego 3D. Zastosowanie tej technologii z punktu widzenia inwestora i wykonawcy wiąże się z wieloma zaletami.

Najważniejsze z nich to:

 • przyspieszenie procesu <binwentaryzacji niezależnie od wielkości obiektów, ich liczby oraz stopnia skomplikowania modelu podlegającemu skanowaniu naziemnemu oraz lotniczemu;
 • eliminacja ryzyka popełnienia błędów: dzięki zastosowaniu skaningu 3D i oprogramowania do obróbki chmur punktów PointCab Origins, można osiągnąć najwyższą precyzję pomiarów;
 • uproszenie i redukcja kosztów prac, związanych z geodezją, użyciem rusztowań lub podestów do mierzenia trudno dostępnych elementów.

Kiedy najbardziej przyda się skaning laserowy 3D?

Istnieje przynajmniej kilka sytuacji, w których warto skorzystać z proponowanej przez nas metody. Dla przykładu skanowanie laserowe 3D w mieście takim, jak Warszawa, Kraków czy Poznań jest często wykorzystywane przy szybkiej inwentaryzacji obiektów z trudno dostępnymi miejscami. To samo dotyczy prac związanych z geodezją, podczas których ma się ograniczony czas na wykonanie zadania.

Ponadto nowoczesne technologie przydają się do pozyskiwania szczegółowej wiedzy na temat zniekształceń obiektów, weryfikacji lub uzupełniania dokumentów, a nawet tworzenia wielu opracowań w różnych formatach (np. 2D CAD lub 3D BIM). Już pojedynczy skaning przynosi szereg bardzo istotnych informacji w tym zakresie.

Przykładowe realizacje

Masz pytania? Napisz do nas!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym,
jak możemy Cię wspomóc przy Twoich projektach.