Fotogrametria

Technika fotogrametrii jest metodą pomiarową pozyskiwania wizualnych danych o obiekcie poprzez wykorzystanie aparatów cyfrowych lub dronów. W wyniku fotogrametrii powstają chmury punktów, modele mesh lub ortofotomapy, które służą do tworzenia modeli BIM i dokumentacji 3D. Chmury punktów pochodzące z fotogrametrii generuje się, a następnie importuje do programu do przetwarzania i obróbki chmur punktów np. PointCab.

więcej Kontakt

Fotogrametria co to jest?

Fotogrametria, zaraz obok skaningu laserowego 3D, jest techniką pomiarową, polegającą na wykonywaniu zdjęć budynkom, obszarom urbanistycznym i nie tylko. Do tego celu wykorzystuje się aparaty cyfrowe lub drony, które wykonując tysiące ujęć w bardzo szybkim czasie, można następnie za pomocą specjalistycznego oprogramowania łączyć w całość. Programy łączą zdjęcia w punktach stycznych. Fotogrametria nie jest tak dokładna jak skaning laserowy, ale jej niezaprzeczalnym atutem jest jakość kolorowego obrazu. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty naszej pracy w BIMfaktoria łączymy obie te metody. Poniżej znajdą Państwo przykład stworzonego przez nas jednego z wielu modeli techniką fotogrametrii:

Kiedy stosuje się fotogrametrię?

Z uwagi na to, że fotogrametria jest bardzo szybką techniką wykorzystuje się ją w przypadku skomplikowanych, detalistycznych obiektów, gdzie nie wymaga się tworzenia złożonego modelu 3D metodą tradycyjną. Fotogrametria stosowana jest wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany precyzyjny pomiar, a zleceniodawcy zależy na efektach wizualnych.  Fotogrametria przeznaczona jest przede wszystkim do zastosowania wizualnego, bo o wiele lepiej reprezentuje detal obiektu, w przeciwieństwie do skaningu laserowego.

W wyniku skaningu laserowego otrzymujemy chmury punktów, które następnie można modelować, obrabiać czy przetwarzać. Podobnie jest w fotogrametrii. Jej wynikiem również mogą być chmury punktów, dlatego często łączy się technikę skaningu laserowego 3D oraz fotogrametrii po to, aby osiągnąć najlepszy efekt. Otrzymujemy wtedy bardzo precyzyjny pomiar i najlepszą reprezentację wizualną w kolorze.

Masz pytania? Napisz do nas!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym,
jak możemy Cię wspomóc przy Twoich projektach.