Fotogrametria

Technika fotogrametrii jest metodą pomiarową pozyskiwania wizualnych danych o obiekcie poprzez wykorzystanie aparatów cyfrowych lub dronów.

W wyniku fotogrametrii powstają chmury punktów, modele mesh lub ortofotomapy, które służą do tworzenia modeli BIM i dokumentacji 3D.

Chmury punktów pochodzące z fotogrametrii generuje się, a następnie importuje do programu do przetwarzania i obróbki chmur punktów np. PointCab.

plik

Czym jest fotogrametria?

Fotogrametria, zaraz obok skaningu laserowego 3D, jest techniką pomiarową, polegającą na wykonywaniu zdjęć budynkom, obiektom, działkom aglomeracyjnym itp. Do tego celu wykorzystuje się aparaty cyfrowe lub drony, które wykonując tysiące ujęć w bardzo szybkim czasie, które następnie za pomocą specjalistycznego oprogramowania łączone są w całość. Programy łączą zdjęcia w punktach podobieństwa. Fotogrametria nie jest tak dokładna jak skaning laserowy, ale jej niezaprzeczalna jakość kolorowego obrazu oraz krótki czas pozyskania tego typu danych, pozwala na zoptymalizowanie przepływów pracy nad przyszłym obiektem. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty naszej pracy w BIMfaktoria łączymy obie te metody.

plik

Kiedy stosuje się fotogrametrię?

Fotogrametria stosowana jest wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany precyzyjny pomiar, a zleceniodawcy zależy na efektach wizualnych. Fotogrametrię można wykorzystać nie tylko przy obiektach małej architektury, zabytkach ruchomych, nieruchomych, obiektach muzealnych, wystawienniczych, ale również na dużych obszarach np. w miastach lub innych dużych, skomplikowanych powierzchniach, które wymagają precyzji obrazu. Fotogrametria przeznaczona jest przede wszystkim do zastosowania wizualnego, bo o wiele lepiej reprezentuje kolory obiektu, w przeciwieństwie do skaningu laserowego.

W wyniku skaningu laserowego otrzymujemy chmury punktów, które następnie można modelować, obrabiać czy przetwarzać. Podobnie jest w fotogrametrii. Jej wynikiem mogą również być chmury punktów, dlatego często łączy się technikę skaningu laserowego 3D oraz fotogrametrii po to, aby otrzymać najlepszy efekt. Otrzymujemy wtedy bardzo precyzyjny pomiar i najlepszą reprezentację wizualną w kolorze.

Jesteśmy BIMfaktoria

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym jak możemy wspomóc Twoje przyszłe inwestycje.