Chmury punktów

Chmura punktów, z ang. pointcloud, to wielomilionowy zbiór punktów stanowiący geometryczną reprezentację obiektu lub budynku. Chmury punktów powstają w wyniku skanowania laserowego 3D lub pomiarów fotogrametrycznych, a ich struktura zazwyczaj jest gęsta i złożona, dlatego do obróbki i przetwarzania chmur punktów niezbędne jest specjalistyczna wiedza i oprogramowanie np. PointCab.

więcej Kontakt

Zastosowanie chmury punktów

Chmury punktów uzyskiwane w wyniku skanowania laserowego są gęstą, spójną strukturą i zawierają niesamowitą ilość informacji, ponieważ każdy pojedynczy punkt w chmurze ma swoje własne współrzędne X, Y i Z. Chmury punktów mogą mieć praktyczne zastosowanie w digitalizacji zabytków i ich dokumentowaniu, wykrywaniu kolizji, tworzeniu dokumentacji 2D, modelowaniu 3D BIM, inwentaryzacji powykonawczej oraz pomiarach w trakcie procesu budowlanego lub badaniu objętości mas ziemnych.

W zależności od obszaru zastosowania, używane są różne skanery laserowe i mogą one uzyskiwać różne dokładności i rozmiary chmur punktów. W branży budowlanej, stosuje się najczęściej naziemne lub mobilne skanery laserowe, a czasem nawet drony.

W czym możemy Ci pomóc? BIMfaktoria świadczy usługi:

  • rejestracji i obróbki chmur punktów;
  • łączyć różne typy danych pomiarowych np. skaner  TLS + SLAM + dron;
  • konwersji do odpowiedniego formatu np. .e57, .xyz;
  • przygotowanie dokumentacji z dostarczonej chmury punktów (odpowiednie ortofotomapy);
  • Przygotowanie animacji czy też wirtualnego spaceru WebExport w formacie .html;
  • Przygotowanie archiwum PointCab Share;
  • Przygotowanie modeli i rysunków na bazie dostarczonych chmur punktów.

Aby uprościć cały proces przetwarzania chmury punktów, dane są często najpierw wstępnie obrabiane w oprogramowaniu dedykowanym do obróbki chmur punktów. Dla przykładu program PointCab Origins lub PointCab Pro może być używany do tworzenia rzutów kondygnacji i linii wektorowych, które mogą być następnie przeniesione do oprogramowania CAD lub BIM w prawidłowej pozycji i ze wszystkimi ważnymi informacjami 3D w formacie .dfx lub .dwg. Formaty te mogą być przetwarzane przez prawie każde oprogramowanie CAD i wymagają znacznie mniej miejsca do przechowywania niż cała chmura punktów. Oczywiście, obecnie istnieją również wtyczki do najbardziej popularnych programów CAD i BIM, które mogą przesyłać informacje 3D z oprogramowania chmury punktów bezpośrednio do oprogramowania CAD lub BIM.

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym,
jak możemy Cię wspomóc przy Twoich projektach.