BIM historyczny

BIM historyczny nazywany również Heritage BIM lub digitalizacją zabytków to specjalność BIMfaktoria. W ramach naszych usług przeprowadzamy bezinwazyjne i precyzyjne pomiary skaningowe, które pozwalają dotrzeć tam, gdzie metody klasyczne zawodzą. Są bazą do stworzenia bogatych w detale modeli Heritage BIM z opracowaną klasyfikacją i danymi historycznymi, które z powodzeniem są wykorzystywane przez architektów, konserwatorów zabytków, wykonawców, archeologów i nie tylko.

więcej Kontakt

Obecnie tradycyjne metody pomiarowe odchodzą w niepamięć, a w ich miejsce wchodzą technologie takie jak skaning laserowy czy fotogrametria, które mają również swoje zastosowanie w inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Skanowanie laserowe 3D tworzy “cyfrowego bliźniaka” obiektu co znacznie pomaga w procesach służących zachowaniu obiektu, ale również daje możliwość stworzenia archiwum – bazy wiedzy (digitalizacja zabytku) dla przyszłych pokoleń. Dlatego też nasz zespół pozostaje w stałej współpracy ze środowiskami architektów, historyków czy konserwatorów zabytków.

Modele HBIM

Technologia skanowania laserowego pozwala na otrzymanie bardzo dobrej jakości danych pomiarowych w postaci tzw. chmury punktów w sposób zupełnie bezinwazyjny dla tkanki zabytkowej.

W efekcie powstaje model HBIM (historyczny BIM), który reprezentuje nie tylko wygląd zabytku, ale także umożliwia eksplorację i kompleksową analizę proponowanych interwencji konserwatorskich w różnych scenariuszach. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu niezwykle precyzyjnego skanowania laserowego. Wówczas stworzenie takiego historycznego modelu staje się o wiele prostsze niż w przypadku stosowania metod analogowych oraz wiąże się z małym ryzykiem popełnienia błędów.

Umiejętność wykonania modelu czy zachowanie prawidłowych procedur, które są ważne szczególnie w przypadku obiektów HBIM, to nieodłączne elementy opracowywania dokumentacji konserwatorskiej. Połączenie nowoczesnych technologii z zabytkiem jest możliwe, a nawet wskazane. Mimo dużego nakładu pracy, zastosowane oprogramowanie i metody pomiarowe oraz technologia HBIM gwarantują bardzo dobrą jakość końcowej wersji modelu do zarządzania obiektem zabytkowym.

Tym co wyróżnia u nas modelowanie obiektów historycznych jest duża precyzja, zwracająca uwagę na każdy detal oraz to o czym często przy pracy z nowymi budynkami zapominamy – brak powtarzalności, traktowanie każdego elementu indywidualnie, a nie jako powtarzalny stempel. Właśnie dzięki takiemu podejściu możemy mówić o cyfrowym odwzorowaniu, a nie jedynie o symbolu rzeczywistego obiektu. Poniżej przykład obiektu w przeglądarce BIMx. Jest to Zameczek Romantyczny, który wchodzi w skład Zespołu Pałacowego w Łańcucie.

Digitalizacja zabytków

Modele HBIM mogą stanowić źródłową bazę danych przy potencjalnym przekształcaniu substancji zabytkowej, jak również aktywnej ochrony tego zasobu. Mogą być eksplorowane i popularyzowane w różnych środowiskach wykorzystujących zasoby dziedzictwa kulturowego. Integracja informacji semantycznych ze sparametryzowaną geometrią 3D przyspiesza i ułatwia zrozumienie zarówno badanego obiektu, jak również planowanie i zarządzanie pracami projektowymi. Zintegrowane środowisko cyfrowe HBIM umożliwia elastyczne modyfikowanie i wykorzystywanie powiązanych zasobów, wspomagając ochronę zabytku w celach popularyzatorskich, badawczych, projektowych i dokumentacyjnych.

Masz pytania? Napisz do nas!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym,
jak możemy Cię wspomóc przy Twoich projektach.