BIM historyczny

BIM historyczny nazywany również heritage BIM lub digitalizacją zabytków jest
specjalnością BIMfaktoria. W ramach naszych usług przeprowadzamy pomiary skaningowe w szerokim spektrum koloru oraz intensywności.

Dostarczamy bogate w detale modele heritage BIM z opracowaną klasyfikacją i danymi historycznymi.

Model HBIM (Historyczny BIM) to rozbudowana baza danych o zabytku, która z powodzeniem może być wykorzystywana przez specjalistów konserwatorów zabytków, wykonawców, archeologów i nie tylko.

BIM historyczny

BIM historyczny dzisiaj

Obecnie tradycyjne metody pomiarowe odchodzą w niepamięć, a w ich miejsce wchodzą nowe technologie takie jak skaning laserowy czy fotogrametria, które mają również swoje zastosowanie w inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Skanowanie laserowe 3D znacznie pomaga w procesie renowacji obiektu, ale również daje możliwość zachowania go w cyfrowym archiwum dla przyszłych pokoleń.

BIM historyczny

Modele HBIM

Technologia skanowania laserowego pozwala na otrzymanie bardzo dobrej jakości danych pomiarowych w postaci tzw. chmury punktów. W efekcie model HBIM (historyczny BIM) reprezentuje nie tylko wygląd zabytku, ale także umożliwia eksplorację i kompleksową analizę proponowanych interwencji konserwatorskich w różnych scenariuszach.

Jest to możliwe, dzięki otrzymaniu precyzyjnych danych pomiarowych w wyniku skanowania laserowego (poznaj wszystkie zalety skaningu laserowego). Wówczas stworzenie takiego historycznego modelu staje się o wiele prostsze niż w przypadku stosowania metod analogowych oraz wiąże się z małym ryzykiem popełnienia błędów.

Umiejętność wykonania modelu, czy prawidłowe procedury, które są ważne szczególnie w przypadku obiektów HBIM, to nieodłączne elementy opracowywania dokumentacji. Połączenie nowoczesnych technologii z zabytkiem jest możliwe, a nawet wskazane.

Mimo dużego nakładu pracy, zastosowane oprogramowanie i metody pomiarowe oraz technologia HBIM gwarantują bardzo dobrą jakość końcowej wersji modelu do zarządzania obiektem zabytkowym.

BIM historyczny

Digitalizacja zabytków

Modele HBIM mogą stanowić źródłową bazę danych przy potencjalnym przekształcaniu substancji zabytkowej, jak również aktywnej ochrony tego zasobu. Integracja informacji semantycznych ze sparametryzowaną geometrią 3D przyspiesza i ułatwia zrozumienie zarówno badanego obiektu, jak również planowanie i zarządzanie pracami projektowymi. Zintegrowane środowisko cyfrowe HBIM umożliwia elastyczne modyfikowanie i wykorzystywanie powiązanych zasobów, wspomagając ochronę zabytku w celach popularyzatorskich, badawczych, projektowych oraz dokumentacyjnych.

Nasze pionierskie podejście do systemów klasyfikacji pozwala w sposób zautomatyzowany tworzyć dokumentację historyczną i bazę danych o zabytku. Wizualną stroną takiego archiwum jest nie tylko model IFC wraz z rozbudowaną klasyfikacją elementów, ale również dopracowany w graficzne szczegóły model BIMx, który pozwola nam na związanie dokumentacji z modelem w przystępnej wizualnie formie dla każdego typu użytkownika: od specjalisty, po “zwiedzającego” zabytek w cyfrowej wersji.

Jesteśmy BIMfaktoria

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie porozmawiamy o tym jak możemy wspomóc Twoje przyszłe inwestycje.