Cyfrowy bliźniak – co to jest?

Cyfrowy bliźniak, czyli z ang. digital twin to idea zakładająca stworzenie wirtualnego świata, który będzie odwzorowaniem otaczającej nas rzeczywistości. Skąd się ona wywodzi? Jak można wykorzystać cyfrowe bliźniaki? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest cyfrowy bliźniak i skąd wywodzi się ta idea?

Jak wspomniano we wstępie cyfrowy bliźniak to idea mająca na celu tworzenie wirtualnego świata odwzorowującego otaczającą nas rzeczywistość. Jej początków można szukać w NASA, ponieważ to specjaliści amerykańskiej agencji kosmicznej dzięki rozwojowi technologii zaczęli testować swój sprzęt w wirtualnej rzeczywistości. Obecnie cyfrowe bliźniaki wykorzystywane są przy realizacji wielu projektów, począwszy od drobnych przedmiotów, kończąc na specjalistycznym sprzęcie i skomplikowanych układach.

W efekcie „digital twin” jest niezwykle ważnym elementem tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, ponieważ jej podstawę stanowi cyfryzacja biznesu. Rozwój idei cyfrowego bliźniaka umożliwia skanowanie laserowe, ponieważ to własnie precyzyjne skanery pozwalają przenosić konkretne przedmioty ze świata realnego do wirtualnej rzeczywistości.

Cyfrowe bliźniaki – wykorzystanie

Warto mieć świadomość, że cyfrowe bliźniaki to idea, która jest obecnie bardzo powszechnie wykorzystywana.

Wynika to z faktu, że przy jej zastosowaniu można m.in.:

  • dowolnie testować prototypy różnych urządzeń;
  • dokonywać poprawek w projektach;
  • analizować ewentualne błędy projektowe;
  • usprawnić rozwiązania w przyszłości.

Szerokie zastosowanie wynika z faktu, że skaning laserowy umożliwia przeniesienie do wirtualnego świata dowolnego przedmiotu. Przekłada się to na praktycznie nieograniczone możliwości zarówno w tworzeniu nowych, jak i ulepszaniu już istniejących rozwiązań.

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie cyfrowych bliźniaków?

Digital twin to technologia, której rozwój wynika przede wszystkim z uzyskiwanych w ten sposób korzyści. Zaliczyć do nich należy nie tylko zdecydowane usprawnienie procesów testowania prototypów (na przykład dla BIM mogą to być budynki), ale także możliwość uzyskania zauważalnych oszczędności. Wynika to z faktu, że przygotowanie fizycznych prototypów jest nie tylko czasochłonne, ale także kosztowne. Co więcej, z reguły na jednym prototypie faza testów się nie kończy, a koszty generuje również ich ulepszanie.

Do korzyści wykorzystania cyfrowych bliźniaków należy zaliczyć również znaczące ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych błędów projektowych, których skutkami mogą być nie tylko straty finansowe, ale również nadszarpnięcie reputacji przedsiębiorstwa. W tym miejscu warto podkreślić także uniwersalność technologii digital twin, co wynika z faktu, że znajduje ona obecnie zastosowanie w praktycznie każdej branży.

Podsumowując należy stwierdzić, że digital twin to idea, która zrewolucjonizowała przemysł AECO, który w coraz większym stopniu wykorzystuje zasoby nowych technologii takich jak digitalizacji obiektów (skaning laserowy), czy też monitoring obiektów wymodelowanych w BIM, dzięki tworzeniu odpowiedniego typu modeli bogatego w informacje np. AIM (Asset Information Model).

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!