Digitalizacja zabytków – BIM historyczny

Czas nie ma litości dla milczących świadków historii wznoszących się dumnie ponad naszymi głowami. Zabytkowe kościoły, rodowe posiadłości, czy też dawno zapomniane synagogi powoli, choć systematycznie chylą się ku upadkowi. Cóż nam pozostanie? Drapacze chmur i szklane domy?

Jedynym ratunkiem dla tych pięknych obiektów jest rewaloryzacja, a w skrajnych przypadkach uwiecznienie ich majestatu w formie trójwymiarowych modeli. W każdym przypadku niezbędna jest dokładna dokumentacja, której zdobycie jest często niemożliwe. Na szczęście z pomocą przychodzi nowoczesna technologia. Historyczny BIM pomoże przywrócić dawną świetność nawet zniszczonym obiektom, jak? Podpowiadamy.

Historyczny BIM – historia pisana na nowo

Wyjaśnijmy, co oznacza pojęcie „historyczny BIM”. Oznacza ono „digitalizację zabytków”, czyli cyfrową rekonstrukcję zdegradowanego dziedzictwa kulturowego. Jest to niezwykle dokładna metoda pomiarów skaningowych, pozwalająca na odwzorowanie nie tylko bryły, lecz także szerokiego spectrum barw i intensywności. Dzięki temu procesowi możemy wymodelować odpowiednią bazę danych – model Heritage BIM uwzględniający nawet najdrobniejsze detale.

Poza wizualizacją 3D umożliwiającą wirtualny spacer po zabytku (może to być np. Model BIMx lub plik w otwartym formacie IFC), stworzona zostaje klasyfikacja wraz z danymi historycznymi stanowiąca doskonałe źródło wiedzy dla konserwatorów zabytków, archeologów bądź firm prowadzących prace restauracyjne.

A co, jeśli danego obiektu nie da się już uratować? W takim przypadku pozostanie wspomniany już model dokumentujący dawną świetność miasta, regionu, a kto wie, może nawet w skali kraju czy też świata?

Model BIM (Building Information Modeling) umożliwia gromadzenie:

 • danych geometrycznych;
 • cech fizycznych;
 • cech funkcjonalnych;
 • danych do utworzenia modelu cyfrowego;
 • informacji niezbędnych do przygotowania symulacji procesów budowlanych bądź remontowych.

To nie wszystko. Historyczny BIM pozwala na oszacowanie kosztów remontu i utrzymania budynku, a nawet umożliwia przewidywanie skutków działań renowacyjnych w kontekście zastosowanych technologii. Dodatkowo taki model może zawierać dane historyczne, np. zdigitalizowaną archiwalną dokumentację papierową uzyskaną u Wojewódzkiego konserwatora Zabytków lub Narodowego Instytutu Dziedzictwa, bądź też informacje pośrednie od świadków, dawnych właścicieli czy też dane indywidualnych badaczy, pasjonatów obiektu.

Historyczny BIM – jak to działa?

Kluczowe dla sukcesu danego przedsięwzięcia jest precyzyjne ustalenie pozycji poszczególnych punktów pomiarowych. Dopiero na tej podstawie specjaliści mogą przystąpić do skanowania laserowego 3D zabytku. Dzięki temu powstaje chmura składająca się z milionów punktów, która w połączeniu z ortofotomapą jest podstawą do analizy i modelowania informacji o skanowanym obiekcie zabytkowym.

Opracowany na tej bazie model 3D BIM będzie niezbędny i niezwykle pomocy w ustaleniu przyszłych działań na terenie cennej budowli i jej otoczenia. Obiekty historyczne oprócz bryły charakterystycznej dla danej epoki cechowały się także bogatym wzornictwem ornamentów, sztukaterii i fresków. W wielu przypadkach te dzieła sztuki zachowały się w stanie umożliwiającym ich odtworzenie.

Fotogrametria — kształt zaklęty w obrazie

Jest to możliwe dzięki fotogrametrii, będącej alternatywą dla skaningu. Tysiące sporządzonych zdjęć pozwalają odtworzyć bądź zachować dla przyszłych pokoleń to wszystko, czym do dzisiaj zachwyca nas dawna architektura, ze szczególnym uwzględnieniem tej z przełomu XIX i XX wieku. Był to bowiem okres wyjątkowo obfitujący w zdobnictwo widoczne na fasadach i we wnętrzach pałaców, kamienic, a nawet w i na budynkach gospodarczych.

Fotogrametria nie tylko oddaje kunszt rzemieślników, pozwala też odzyskać bogate palety barw stosowanych na płaskorzeźbach i ścianach budynków z minionych epok. Jest niezastąpiona w kontekście realistycznego odtworzenia rzeźb czy obiektów architektury ogrodowej, będącej świadectwem wysublimowanego gustu dawnych lokatorów pałaców.

Działania pozwalające na odtworzenie obiektu zabytkowego:

 • Skaning laserowy;
 • Chmury punktów;
 • Fotogrametria;
 • BIM historyczny;
 • Modelowanie 3D BIM;
 • Inwentaryzacja BIM;
 • Modele BIMx.

Jesteś posiadaczem zabytkowej budowli? Twoja praca wymaga sporządzenia dokumentacji zabytków? Marzysz o przywróceniu klimatu minionej epoki w Twoim otoczeniu? Napisz lub zadzwoń. Pokonaj czas, póki jest co ratować. To prostsze niż myślisz.

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!