Fotogrametria co to jest i do czego służy

Pierwsze zdjęcia fotogrametryczne powstały w Paryżu. Miało to miejsce już na przełomie lat 1858 – 1859. Do Polski technologia dotarła w okresie międzywojennym, dzięki czemu mogła powstać niezwykle dokładna mapa topograficzna części Tatr, w skali 1:20 000. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, jednak idea zastosowania fotogrametrii pozostała niezmienna. Fotogramy stosuje się obecnie wszędzie tam, gdzie istotne jest precyzyjne i wierne odwzorowanie nawet najdrobniejszych detali i właściwości danego obiektu.

Fotogrametria – co to jest i do czego służy

W praktyce wykorzystanie fotogrametrii oznacza precyzyjne odtwarzanie kształtów, rozmiarów oraz wzajemnego układu obiektów w terenie.

Jest to technika niezwykle przydatna między innymi w geologii do poszukiwań surowców mineralnych, architekturze do inwentaryzacji zabytków, a także w archeologii, meteorologii, leśnictwie, a nawet medycynie, przy pomiarach kształtu całego ciała lub jego części.

Jednak najpowszechniej fotogramy (zdjęcia fotograficzne wykonane ze statku powietrznego lub stanowiska naziemnego przy użyciu kamery fotogrametrycznej) wykorzystywane są podczas inwentaryzacji zabytków, opracowywania map obiektów trudno dostępnych, czy w różnych projektach związanych z szeroko rozumianym muzealnictwem i archeologią. Wypada wspomnieć, iż najnowsze osiągnięcia cyfryzacji pozwalają na cenną z punktu widzenia dokumentacji historycznej digitalizację zabytków.

Korzyści wynikające z zastosowania fotogrametrycznej metody pomiarowej:

  • Pomiary, zwłaszcza dokonywane w technologii fotogrametrii naziemnej na niewielkie odległości (do kilkuset metrów) odznaczają się bardzo wysoką jakością;
  • Wykonywanie pomiaru nie wymaga bezpośredniego kontaktu z obiektem;
  • Wysoka precyzja i obiektywność uzyskanych danych;
  • Pomiaru można dokonać w miejscach trudno dostępnych bądź całkowicie niedostępnych dla ludzi np. ze względu na zagrożenie zdrowia, a nawet życia;
  • Zwiększenie efektywności prac poprzez rejestrację wszystkich szczegółów jednocześnie;
  • Zautomatyzowanie i uproszczenie pomiarów dzięki zastosowaniu fotogrametrii cyfrowej.

Inwentaryzacja zabytków

Zdalne metody pomiarowe są od wielu lat wykorzystywane do inwentaryzacji zabytków architektury (fotogrametria architektoniczna). Zdjęcia pełnią funkcję nie tylko bazowego materiału, który jest później wykorzystywany do opracowania kartometrycznego, ale także stanowią cenną dokumentację fotograficzną bieżącego stanu danego zabytku.

Zastosowanie metod fotogrametrycznych umożliwia w szybki i efektywny sposób określić wymiary, kształt i umiejscowienie przestrzenne zabytków, pozyskując wszelkie informacje bezinwazyjnie i bezkontaktowo. Ma to istotne znaczenie w przypadku tych zabytków, których stan techniczny nie pozwala na dokonanie pomiarów metodami bezpośrednimi z uwagi na możliwość naruszenia konstrukcji obiektu.

Naszym klientom oferujemy inwentaryzację zabytków przy zastosowaniu rozwiązań fotogrametrycznych oraz skaningu laserowego, wykorzystującego pomiary odległości z punktu o określonych współrzędnych przestrzennych do badanych punktów i wyznaczeniu ich położenia w przyjętym układzie przestrzennych współrzędnych biegunowych. Dużą liczbę punktów pomiarowych określa się mianem „chmury punktów”.Połączenie tych dwóch technik pozwala na  zwiększenie precyzji i połączenie dwóch światów: bardzo dokładnych pomiarów wykonanych skanerem laserowym oraz wysokiej jakości obraz fotograficzny uzyskany odpowiednim aparatem fotograficznym czy też np. kamerą drona.

Uzyskany obraz dokładnie odzwierciedla faktyczny wygląd i stan danego obiektu. Na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz digitalizacji budynków, możliwe jest między innymi szybkie i szczegółowe stworzenie planów i kosztorysów remontowych, co przy konwencjonalnych metodach pomiarów zwykle zajmuje około kilku tygodni.

Fotogrametria – sposób na ograniczenie kosztów

Szybkość, kompletność i długoterminowe wykorzystanie dokumentacji przekładają się na niższe koszty realizacji w stosunku do konwencjonalnych metod inwentaryzacji architektonicznej. W tym przypadku twierdzenie, że „czas to pieniądz” nabiera zupełnie innego znaczenia.

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!