Inwentaryzacja budowlana. Na czym polega i kiedy ją sporządzić?

Brak dokumentacji nieruchomości to problem wielu właścicieli. Najczęściej dotyczy on budynków pochodzących z połowy ubiegłego wieku i starszych, ale może pojawić się również, kiedy chodzi o znacznie młodsze obiekty. Bez dokumentacji inwestor nie może przeprowadzić wielu prac, takich jak większe remonty czy przebudowy. Jej brak okazuje się też sporym utrudnieniem przy sprzedaży.

Właściciel obiektu nie musi jednak rezygnować ze swoich planów. By zrealizować je w legalny sposób, powinien jednak zdobyć inwentaryzację budowlaną. W dużym skrócie, zawiera on informacje na temat wyglądu i stanu budynku. Co konkretnie powinno się w nim znaleźć? Kto jest uprawniony do opracowania inwentaryzacji? Czym różni się ona od projektu? Na te pytania odpowiadamy w nowym artykule.

Inwentaryzacja budowlana. Czym różni się od projektu domu?

Ze względu na pewne podobieństwa, inwentaryzacja budowlana jest często mylona z projektem domu. Oba dokumenty jednak różnią się między sobą w ogromnym stopniu. Najważniejsza różnica to fakt, że projekt powstaje jeszcze przed wzniesieniem budynku. Inwentaryzacja dotyczy zaś już istniejącego budynku i skupia się na stanie faktycznym w momencie jej opracowania.

Jak powinna być przygotowana inwentaryzacja budowlana?

Nie istnieje jeden, uniwersalny wzór, według którego można opracować inwentaryzację budowlaną. Ostateczny kształt uzależniony jest od powodu, dla którego właściciel budynku zlecił jej przygotowanie. Różne są też dopuszczalne formy tego dokumentu. W zależności od potrzeb inwestora, może on występować w postaci:

  • cyfrowej: jako pliki .pdf lub .dwg na płycie lub innym nośniki;
  • papierowej: jako skalowalne wydruki.

Jeśli chodzi o zawartość inwentaryzacji budynku, jej kluczowy element to opis techniczny obiektu. Dostarcza on wiedzy na temat lokalizacji, technologii budowy i użytych materiałów oraz wymiarów i pozostałych parametrów. W dokumencie powinny też znaleźć się rzuty i przekroje poszczególnych części budynku wraz ze zdjęciami.

Kiedy należy sporządzić inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja architektoniczna zastępuje projekt domu, jeśli ten w wyniku różnych okoliczności zaginął lub uległ uszkodzeniu. Jej posiadanie stanowi niezbędny warunek do przeprowadzeniu wielu prac i czynności, z których najważniejsze i najczęstsze to:

  • rozbudowa (w tym nadbudowa);
  • prace w obrębie instalacji budynku (rozbudowa, remonty lub wykonanie nowych);
  • prace konserwatorskie;
  • zaawansowane prace dekarskie;
  • prace remontowe ingerujące w strukturę obiektu (np. poprzez zmianę rozkładu ścian);
  • wycena budynku;
  • rozbiórka.

Komu powierzyć przygotowanie inwentaryzacji architektonicznej?

Specjaliści, którym zlecimy sporządzenie inwentaryzacji budynku muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Ich kwalifikacje to niejedyny aspekt, na który powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy dokumentu. Niezwykle ważne są też stosowane przez niego technologie. By inwentaryzacja była rzeczywiście w przygotowaniu i wykonaniu prac, musi być szczegółowa i przygotowana zgodnie ze współczesnymi standardami. Dlatego warto wybierać oferty firm korzystających ze sprzętu do skaningu laserowego.

Przeczytaj także

Chmury punktów – importowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

Chmury punktów – importowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

Zanim na postawie chmury punktów powstaną rysunki CAD lub modele 3D BIM, należy dokonać importu danych. Nie istnieje tylko jeden format pliku dla chmur punktów.

Czytaj więcej
Sprawne zarządzanie chmurami punktów z PointCab Nebula

Sprawne zarządzanie chmurami punktów z PointCab Nebula

PointCab Nebula to nowa usługa niemieckiego producenta, który teraz jest dostępny również w BIMfaktoria. Sprawdź na czym polega nowa usługa!

Czytaj więcej
Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowy 3D to technologia pozyskiwania informacji o właściwościach fizycznych danego obiektu np. zabytku.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!