Zalety skaningu laserowego

Praca inżynierów i architektów bardzo często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych pomiarów. Dzięki nowoczesnej technice nie muszą one wiązać się z problemami. Skanowanie laserowe 3D obecnie staje się coraz bardziej popularną metodą wykorzystywaną w inwentaryzacji obiektów budowlanych, architektonicznych, a także obiektów przemysłowych i zabytkowych. Skaning laserowy niezbędny jest wszędzie tam, gdzie pomiar metodami tradycyjnymi będzie bardzo trudny lub mało precyzyjny, a taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku złożonych projektów kubaturowych, a nawet kopalniach i tunelach.

Spektrum skanowania laserowego (w teorii i praktyce) jest bardzo duże. Jako przykład posłużą nam skanery laserowe firmy FARO, model Focus 3D serii S, które są podstawowymi skanerami podczas prac pomiarowych w BIMfaktoria.

skaning laserowy

Schemat przedstawiający krok po kroku działanie skanera: a) wysyła wiązkę lasera podczerwonego w kierunku środkowego położenia obracającego się z dużą prędkością lustra. Podczas obrotu zwierciadło zmienia (odbija) kierunek lasera, dzięki czemu laser dociera do wszystkich miejsc, do których dociera rotor skanera; b) 360 stopni w poziomie; c) 305 stopni w pionie). Źródło: FARO

Zalety skanera laserowego 3D

Jeden skaner waży zaledwie 5 kg, dzięki czemu jest łatwy w transporcie, co znacznie ułatwia przemieszczanie się, natomiast bateria wystarcza na ponad 5 godzin ciągłej pracy.

Skanowanie laserowe to szybko rozwijająca się technologia, która przynosi wiele dobrego. Wykorzystujemy ją w codziennej pracy, tworząc dokumentację bazującą na skanie laserowym, taką jak widoki ortofotomap, badania deformacji, odchyleń czy też objętości, ale także w procesie kreatywnym, tworząc m.in. animacje, w których nie jesteśmy ograniczeni ruchem fizycznej kamery czy też modeli 3D.

Pomiary inwentaryzacyjne są wykonywane skanerem TLS przy użyciu zarejestrowanej, a następnie wygenerowanej chmury punktów np. w oprogramowaniu PointCab;

Pomiar odległości – skaner wykorzystuje wiązkę laserową, która po odbiciu od mierzonego obiektu wraca do skanera. Odległość wyznaczana jest z dokładnością do +-1 milimetra na podstawie różnicy faz promienia wysłanego i odbitego.

Kąt poziomy i pionowy – lustro odbija wiązkę lasera w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kąt zwierciadła oraz informacja o zmierzonej odległości są automatycznie przeliczana na współrzędne.

Obliczanie współrzędnych przestrzennych – kąty poziomy i pionowy tworzą układ biegunowy (delta, alfa, beta), który jest przekształcany na kartezjański układ współrzędnych.

Należy pamiętać, że BIM (Building Information Modeling), pomimo możliwości dostarczenia wielu danych semantycznych, jak i o obiekcie, wymaga dużo czasu i zaangażowania zespołów projektowych w całym cyklu życia projektu. Wysiłek włożony w skan laserowy na początku na pewno zaprocentuje w całym procesie, a szczególnie po jego zakończeniu w fazie zarządzania obiektem.

skaning laserowy

Skaning laserowy może nam zapewnić dowolne opcje analizy oraz przygotowanie koncepcji lub dokumentacji na podstawie danych semantycznych i laserowych.

Zastosowanie skaningu laserowego 3D

Skaning laserowy może być wykorzystywany podczas:

 • Inwentaryzacji istniejących obiektów (szczególnie tkanki zabytkowej)
 • Inwentaryzacji rys, uszkodzeń, pęknięć, ugięć elementów konstrukcyjnych (drewno-stal-żelbet)
 • Nadzoru nad istniejącym procesem budowlanym (w celu kontroli jakości), inwestycjami, remontami, wykazywania nieprawidłowości podczas prac budowlanych
 • Przeprowadzenia oceny stanu technicznego budynków, ekspertyz budowlanych lub sądowych
 • Szczegółowej weryfikacja kosztorysów i kosztorysowania robót budowlanych
 • Inwentaryzacji obiektów przemysłowych i górniczych
 • Wizualizacji, animacji lub wirtualnych spacerów
 • Pomiarów sytuacyjne i wysokościowe
 • Procesów BIM

Wykorzystanie skaningu laserowego może odbyć się na wielu płaszczyznach i przynieść użytkownikom chmur punktów wiele korzyści, m.in.:

 • Skanowanie 3D na miejscu budowy, która jest praktycznie nieograniczona pod względem wielkości i środowiska, w tym w biały dzień, w ciemności nocy, wewnątrz i na zewnątrz.
 • Otrzymanie kompletnej dokumentacji istniejących warunków powykonawczych
 • Uzyskanie trwałego zapisy do natychmiastowego lub przyszłego wykorzystania
 • Nasze skanery laserowe 3D zbierają miliony punktów, tworząc bardzo gęsty i dokładny zbiór indywidualnych pomiarów chmur punktów.
 • Dokumentacja CAD 2D, 3D lub modele BIM mogą być tworzone w celu przetestowania i weryfikacji koncepcji projektowych oraz uwzględnienia istniejących warunków
 • Zapewnienie większej dokładności w porównaniu z tradycyjnymi pomiarami – modele obejmują wszystkie obecne elementy budynku, takie jak belki, kolumny, stropy, ściany wewnętrzne, krajobraz zewnętrzny i wyposażenie.
 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki skróceniu czasu pracy z kamerami i urządzeniami pomiarowymi
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w niebezpiecznych lokalizacjach
 • Skanowanie 3D i replikowanie miejsc i ozdobnych detali
 • Weryfikowanie architektury podłóg, ścian, budynków i nie tylko – technologia naziemna (lub statyczna LiDAR) jest świetna dla świata AEC i AEP

Rezultatem skanowania laserowego 3D mogą być:

 • Modele 3D CAD
 • Integracja BIM
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Możliwość przejrzenia i prezentacji z większą dokładnością niż zdjęcia lub wideo
 • Dane w chmurze punktów
 • Rysunki elewacji
 • Rysunki z widokiem planu

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!