Skaning 3D. Na czym polega ta technologia?

Praca inżynierów i architektów bardzo często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych pomiarów. Dzięki nowoczesnej technice nie muszą one wiązać się z problemami. Korzystając z tradycyjnych metod, musimy liczyć się z tym, że realizacja zadań takich jak inwentaryzacje budynków czy opracowanie modeli przebiegu instalacji HVAC lub linii technologicznych będzie bardzo praco- i czasochłonne – zwłaszcza przy dużych, złożonych projektach. Istnieją jednak technologie takie jak skanowanie laserowe budynków 3D,  dzięki którym te prace stają się dużo prostsze i szybsze.

Pomiary 3D w budownictwie. Jak działa skaner?

Skaning laserowy 3D polega na użyciu specjalnego skanera laserowego. Jego zasada działania jest prosta do zrozumienia. Urządzenie emituje skupioną wiązkę światła i poprzez odbicie go od powierzchni budynków (np. ścian, elementów infrastruktury, dróg, podłogi lub sufitu) dokonuje wielu punktowych pomiarów. W ten sposób tworzony jest trójwymiarowy układ współrzędnych z milionami punktów, z których każdy zawiera informacje o dokładnym położeniu i innych parametrach. Dzięki temu możliwe jest stworzenie dokładnych modeli z danymi takimi jak:

 • wielkość i kubatura poszczególnych pomieszczeń;
 • geometria obiektów (np. nachylenie sufitów czy rozmieszczenie otworów);
 • barwy różnych elementów;
 • położenie ewentualnych ubytków i uszkodzeń;
 • przebieg instalacji HVAC lub linii technologicznych.

Proces skanowania 3D budynków – szybki i bezbłędny

Inwentaryzacja prowadzona tradycyjnymi metodami wymagają dokonania wielu ręcznych pomiarów oraz uporządkowania i odpowiedniego przedstawienia wyników. Zwłaszcza w przypadku dużych obiektów pochłania to mnóstwo czasu i wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędów. Inaczej jest w przypadku scanningu 3D. Zastosowanie tej technologii z punktu widzenia inwestora i wykonawcy wiąże się z wieloma zaletami. Najważniejsze z nich to:

 • przyspieszenie procesu niezależnie od wielkości obiektów, ich liczby oraz stopnia skomplikowania modelu;
 • eliminacja ryzyka popełnienia błędów: dzięki zastosowaniu komputera wraz z dedykowanym oprogramowaniem np. PointCab Origins, można osiągnąć najwyższą precyzję pomiarów;
 • uproszenie i redukcja kosztów prac, związanych z użyciem rusztowań lub podestów do mierzenia trudno dostępnych elementów.

Skaning laserowy 3D a przetwarzanie danych

Firma BIMfaktoria oferująca skaning laserowy w Warszawie i woj. mazowieckiem, a także na terenie całej Polski, realizuje coraz więcej usług opartych o skanowanie laserowe 3D. Jest to wynik nie tylko zalet, o których wspominamy wyżej, ale też faktu, że ta technologia skanowania 3D znacząco usprawnia przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku pomiaru. Oprogramowanie skanerów jest w stanie wygenerować bardzo szczegółowy model obiektu, a następnie:

 • przeprowadzić kontrolną weryfikację danych;
 • stworzyć dokumentację CAD (niezbędną np. do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej);
 • zgromadzić dane do projektów konserwatorskich czy renowacji zabytków.

Skaning 3D – zastosowania w budownictwie

Szerokie możliwości skanowania trójwymiarowego sprawiają, że jest ono chętnie stosowane w różnych dziedzinach. Najważniejsze przykłady użycia skanerów 3D to:

 • prowadzenie cyfrowej ewidencji zabytków;
 • renowacja i odbudowa zabytów (BIM historyczny z ang. Heritage BIM)
 • dokonywanie pomiarów obiektów inżynierskich (np. instalacji HVAC, dróg lub linii kolejowych wraz z infrastrukturą);
 • modelowanie konstrukcji;
 • dokonywanie pomiarów na powierzchniach deweloperskich (ważne dla stwierdzenia samodzielności poszczególnych lokali);
 • tworzeniu modeli przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych itp.

Naszym klientom oferujemy modelowanie trójwymiarowe na potrzeby różnych prac z zakresu budownictwa, architektury lub konserwatorstwa. Dzięki tej technice poszczególne procedury staną się szybsze i prostsze. Nie bez znaczenia jest też to, że pozwala ona zredukować ich koszty oraz obniżyć ryzyko popełnienia błędów.

Przeczytaj także

Chmury punktów – importowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

Chmury punktów – importowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

Zanim na postawie chmury punktów powstaną rysunki CAD lub modele 3D BIM, należy dokonać importu danych. Nie istnieje tylko jeden format pliku dla chmur punktów.

Czytaj więcej
Sprawne zarządzanie chmurami punktów z PointCab Nebula

Sprawne zarządzanie chmurami punktów z PointCab Nebula

PointCab Nebula to nowa usługa niemieckiego producenta, który teraz jest dostępny również w BIMfaktoria. Sprawdź na czym polega nowa usługa!

Czytaj więcej
Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowy 3D to technologia pozyskiwania informacji o właściwościach fizycznych danego obiektu np. zabytku.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!