Skaning 3D. Na czym polega ta technologia?

Praca inżynierów i architektów bardzo często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych pomiarów. Dzięki nowoczesnej technice nie muszą one wiązać się z problemami. Korzystając z tradycyjnych metod, musimy liczyć się z tym, że realizacja zadań takich jak inwentaryzacje budynków czy opracowanie modeli przebiegu instalacji HVAC lub linii technologicznych będzie bardzo praco- i czasochłonne – zwłaszcza przy dużych, złożonych projektach. Istnieją jednak technologie takie jak skanowanie laserowe budynków 3D,  dzięki którym te prace stają się dużo prostsze i szybsze.

Pomiary 3D w budownictwie. Jak działa skaner?

Skaning laserowy 3D polega na użyciu specjalnego skanera laserowego. Jego zasada działania jest prosta do zrozumienia. Urządzenie emituje skupioną wiązkę światła i poprzez odbicie go od powierzchni budynków (np. ścian, elementów infrastruktury, dróg, podłogi lub sufitu) dokonuje wielu punktowych pomiarów. W ten sposób tworzony jest trójwymiarowy układ współrzędnych z milionami punktów, z których każdy zawiera informacje o dokładnym położeniu i innych parametrach. Dzięki temu możliwe jest stworzenie dokładnych modeli z danymi takimi jak:

 • wielkość i kubatura poszczególnych pomieszczeń;
 • geometria obiektów (np. nachylenie sufitów czy rozmieszczenie otworów);
 • barwy różnych elementów;
 • położenie ewentualnych ubytków i uszkodzeń;
 • przebieg instalacji HVAC lub linii technologicznych.

Proces skanowania 3D budynków – szybki i bezbłędny

Inwentaryzacja prowadzona tradycyjnymi metodami wymagają dokonania wielu ręcznych pomiarów oraz uporządkowania i odpowiedniego przedstawienia wyników. Zwłaszcza w przypadku dużych obiektów pochłania to mnóstwo czasu i wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędów. Inaczej jest w przypadku scanningu 3D. Zastosowanie tej technologii z punktu widzenia inwestora i wykonawcy wiąże się z wieloma zaletami. Najważniejsze z nich to:

 • przyspieszenie procesu niezależnie od wielkości obiektów, ich liczby oraz stopnia skomplikowania modelu;
 • eliminacja ryzyka popełnienia błędów: dzięki zastosowaniu komputera wraz z dedykowanym oprogramowaniem np. PointCab Origins, można osiągnąć najwyższą precyzję pomiarów;
 • uproszenie i redukcja kosztów prac, związanych z użyciem rusztowań lub podestów do mierzenia trudno dostępnych elementów.

Skaning laserowy 3D a przetwarzanie danych

Firma BIMfaktoria oferująca skaning laserowy w Warszawie i woj. mazowieckiem, a także na terenie całej Polski, realizuje coraz więcej usług opartych o skanowanie laserowe 3D. Jest to wynik nie tylko zalet, o których wspominamy wyżej, ale też faktu, że ta technologia skanowania 3D znacząco usprawnia przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku pomiaru. Oprogramowanie skanerów jest w stanie wygenerować bardzo szczegółowy model obiektu, a następnie:

 • przeprowadzić kontrolną weryfikację danych;
 • stworzyć dokumentację CAD (niezbędną np. do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej);
 • zgromadzić dane do projektów konserwatorskich czy renowacji zabytków.

Skaning 3D – zastosowania w budownictwie

Szerokie możliwości skanowania trójwymiarowego sprawiają, że jest ono chętnie stosowane w różnych dziedzinach. Najważniejsze przykłady użycia skanerów 3D to:

 • prowadzenie cyfrowej ewidencji zabytków;
 • renowacja i odbudowa zabytów (BIM historyczny z ang. Heritage BIM)
 • dokonywanie pomiarów obiektów inżynierskich (np. instalacji HVAC, dróg lub linii kolejowych wraz z infrastrukturą);
 • modelowanie konstrukcji;
 • dokonywanie pomiarów na powierzchniach deweloperskich (ważne dla stwierdzenia samodzielności poszczególnych lokali);
 • tworzeniu modeli przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych itp.

Naszym klientom oferujemy modelowanie trójwymiarowe na potrzeby różnych prac z zakresu budownictwa, architektury lub konserwatorstwa. Dzięki tej technice poszczególne procedury staną się szybsze i prostsze. Nie bez znaczenia jest też to, że pozwala ona zredukować ich koszty oraz obniżyć ryzyko popełnienia błędów.

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!