Chmury punktów – importowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów, który powstaje w wyniku skaningu laserowego 3D, który stosowany jest na przykład w digitalizacji zabytków lub inwentaryzacji BIM. Siatka chmury punktów po zaimportowaniu do odpowiedniego programu, daje nam ogromne możliwości tworzenia modeli 2 i 3D z dokładnością co do milimetra, co jest bardzo istotne przy pracach projektowych, renowacyjnych i architektonicznych.

Zanim na postawie chmury punktów powstaną rysunki CAD lub modele 3D BIM, należy dokonać importu danych. Nie istnieje tylko jeden format pliku dla chmur punktów, dlatego że na ogół każdy skaner laserowy pracuje z własnym formatem pliku, a różne programy do przetwarzania danych często używają swoich własnych formatów.

Formaty chmur punktów

Jednym z programów, który jest w stanie odczytywać i importować ponad 25 różnych formatów chmur punktów i eksportować je do ponad 20 różnych formatów, jest program PointCab. Innym rozwiązaniem jest stosowanie otwartych formatów wymiany takich jak .las, .laz, .e57 lub .xyz, które zostały opracowane przez niezależne podmioty, w celu rozwiązania problemu przesyłania danych. Zwłaszcza format .e57 stał się praktycznie standardem branżowym. Ponadto niemal wszystkie programy rejestracyjne producentów skanerów laserowych mogą eksportować dane w tym formacie, a oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów może również go odczytywać.

Wadą tego formatu jest to, że format .e57, w przeciwieństwie do formatów natywnych, jest gorzej skompresowany. Dlatego też wymaga większej pojemności pamięci w porównaniu z innymi natywnymi formatami. Jednakże duże ilości danych nie stanowią problemu dla oprogramowania do obsługi chmur punktów.

Natomiast jeżeli na podstawie chmury punktów chcemy stworzyć model 3D, musimy skorzystać z oprogramowania BIM lub CAD. Tego typu oprogramowanie nie zostało jednak przystosowane do obsługi danych z chmur punktów, dlatego też np.  Autodesk Revit, AutoCAD lub wiele z tych programów nadal ma poważne problemy z przetwarzaniem tych danych. Wyjątkiem tutaj jest oprogramowanie BIM takie jak Archicad czy też BricsCAD, które są w stanie importować chmury punktów w formatach .e57 i .xyz.

Program do przetwarzania chmur punktów

Aby uprościć cały proces przetwarzania chmury punktów, dane są często najpierw wstępnie obrabiane w oprogramowaniu dedykowanym do obróbki chmur punktów. Dla przykładu program PointCab Origins lub PointCab Pro może być używany do tworzenia rzutów kondygnacji i linii wektorowych, które mogą być następnie przeniesione do oprogramowania CAD lub BIM w prawidłowej pozycji i ze wszystkimi ważnymi informacjami 3D w formacie .dfx lub .dwg. Formaty te mogą być przetwarzane przez prawie każde oprogramowanie CAD i wymagają znacznie mniej miejsca do przechowywania niż cała chmura punktów. Oczywiście, obecnie istnieją również wtyczki do najbardziej popularnych programów CAD i BIM, które mogą przesyłać informacje 3D z oprogramowania chmury punktów bezpośrednio do oprogramowania CAD lub BIM.

Przeczytaj także

Sprawne zarządzanie chmurami punktów z PointCab Nebula

Sprawne zarządzanie chmurami punktów z PointCab Nebula

PointCab Nebula to nowa usługa niemieckiego producenta, który teraz jest dostępny również w BIMfaktoria. Sprawdź na czym polega nowa usługa!

Czytaj więcej
Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowy 3D to technologia pozyskiwania informacji o właściwościach fizycznych danego obiektu np. zabytku.

Czytaj więcej
Zalety skaningu laserowego

Zalety skaningu laserowego

Skanowanie laserowe 3D obecnie staje się coraz bardziej popularną metodą wykorzystywaną w inwentaryzacji obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!