Chmury punktów – importowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów, który powstaje w wyniku skaningu laserowego 3D, który stosowany jest na przykład w digitalizacji zabytków lub inwentaryzacji BIM. Siatka chmury punktów po zaimportowaniu do odpowiedniego programu, daje nam ogromne możliwości tworzenia modeli 2 i 3D z dokładnością co do milimetra, co jest bardzo istotne przy pracach projektowych, renowacyjnych i architektonicznych.

Zanim na postawie chmury punktów powstaną rysunki CAD lub modele 3D BIM, należy dokonać importu danych. Nie istnieje tylko jeden format pliku dla chmur punktów, dlatego że na ogół każdy skaner laserowy pracuje z własnym formatem pliku, a różne programy do przetwarzania danych często używają swoich własnych formatów.

Formaty chmur punktów

Jednym z programów, który jest w stanie odczytywać i importować ponad 25 różnych formatów chmur punktów i eksportować je do ponad 20 różnych formatów, jest program PointCab. Innym rozwiązaniem jest stosowanie otwartych formatów wymiany takich jak .las, .laz, .e57 lub .xyz, które zostały opracowane przez niezależne podmioty, w celu rozwiązania problemu przesyłania danych. Zwłaszcza format .e57 stał się praktycznie standardem branżowym. Ponadto niemal wszystkie programy rejestracyjne producentów skanerów laserowych mogą eksportować dane w tym formacie, a oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów może również go odczytywać.

Wadą tego formatu jest to, że format .e57, w przeciwieństwie do formatów natywnych, jest gorzej skompresowany. Dlatego też wymaga większej pojemności pamięci w porównaniu z innymi natywnymi formatami. Jednakże duże ilości danych nie stanowią problemu dla oprogramowania do obsługi chmur punktów.

Natomiast jeżeli na podstawie chmury punktów chcemy stworzyć model 3D, musimy skorzystać z oprogramowania BIM lub CAD. Tego typu oprogramowanie nie zostało jednak przystosowane do obsługi danych z chmur punktów, dlatego też np.  Autodesk Revit, AutoCAD lub wiele z tych programów nadal ma poważne problemy z przetwarzaniem tych danych. Wyjątkiem tutaj jest oprogramowanie BIM takie jak Archicad czy też BricsCAD, które są w stanie importować chmury punktów w formatach .e57 i .xyz.

Program do przetwarzania chmur punktów

Aby uprościć cały proces przetwarzania chmury punktów, dane są często najpierw wstępnie obrabiane w oprogramowaniu dedykowanym do obróbki chmur punktów. Dla przykładu program PointCab Origins lub PointCab Pro może być używany do tworzenia rzutów kondygnacji i linii wektorowych, które mogą być następnie przeniesione do oprogramowania CAD lub BIM w prawidłowej pozycji i ze wszystkimi ważnymi informacjami 3D w formacie .dfx lub .dwg. Formaty te mogą być przetwarzane przez prawie każde oprogramowanie CAD i wymagają znacznie mniej miejsca do przechowywania niż cała chmura punktów. Oczywiście, obecnie istnieją również wtyczki do najbardziej popularnych programów CAD i BIM, które mogą przesyłać informacje 3D z oprogramowania chmury punktów bezpośrednio do oprogramowania CAD lub BIM.

Przeczytaj także

Ochrona dziedzictwa dzięki Heritage BIM – kluczowe zalety

Ochrona dziedzictwa dzięki Heritage BIM – kluczowe zalety

Heritage BIM, czyli zastosowanie technologii Building Information Modeling w dziedzinie ochrony dziedzictwa, ma wiele kluczowych zalet.

Czytaj więcej
PointCab: Doskonały program do obsługi chmur punktów

PointCab: Doskonały program do obsługi chmur punktów

PointCab to zaawansowany i doskonale zaprojektowany program, który stanowi idealne narzędzie do obsługi i przetwarzania chmur punktów.

Czytaj więcej
Skaning laserowy: nowa era w digitalizacji zabytków

Skaning laserowy: nowa era w digitalizacji zabytków

Skaning laserowego odgrywa ważną rolę w digitalizacji zabytków. Dowiedz się więcej o tych nowoczesnych technologiach ochrony dziedzictwa.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!