Czym jest model BIM?

Dawno minęły czasy, gdy jedyną możliwością opomiarowania budynków na potrzeby dokumentacji, czy późniejszych projektów przebudowy oraz renowacji były potrzebne ręczne pomiary. Dzięki technologii proces ten stał się znacznie łatwiejszy, a przykładem metody, która pozwala na pozyskanie niezbędnych jest m. in. skaning laserowy

Co to jest model BIM?

Model BIM to nic innego, jak zaawansowany zbiór informacji dotyczący obiektu. Innymi słowy jest to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego, w formie parametrycznej, służący do generowania i wykorzystania danych o budowli w formie źródła wiedzy, w pełni dostępnego dla uczestników procesu inwestycyjnego i stanowiący podstawę dla podejmowania decyzji w trakcie pełnego cyklu funkcjonowania, od pierwszej koncepcji, poprzez projektowanie, budowę i eksploatację, do rozbiórki budowli.

BIM pozwala, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy inwestycji mieli dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie, przez interoperacyjność otwartych standardów BIM.

Aby stworzyć model BIM istniejącej już budowli lub odtworzyć obiekt zabytkowy, w celu jego renowacji lub odbudowy, stosuje się technikę skaningu laserowego. W trakcie pomiaru skaner laserowy dokładnie określa wymiary poszczególnych elementów i ich rozłożenie w przestrzeni trójwymiarowej. Efektem skanowania laserowego jest zbiór miliona trójwymiarowych punktów, które tworzą tzw. chmurę punktów, z której to następnie jesteśmy w stanie wyizolować poszczególne trójwymiarowe modele BIM.

Digitalizacja zabytków

Modele BIM u ostatnim czasie zaczęły być stosowane również w procesie odbudowy i renowacji zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego. Dzięki zastosowaniu technologii BIM inżynierowie są w stanie odbudować i odtworzyć pierwotny wygląd i konstrukcje zabytku poprzez cyfrowe np. procesy rekonstrukcji. Dodatkowo, możliwym jest dodawanie informacji semantycznych, np. dokumentacji archiwalnej czy też danych historycznych na temat danego obiektu. Wtedy model BIM staje się tzw. modelem Heritage BIM, który określany jest jako model BIM dotyczący zabytku.

Ponadto proces modelowania BIM daje możliwość tworzenia wirtualnych modeli. Te natomiast pozwalają na późniejszą symulację przeprojektowywanego, odtwarzanego, poddawanego renowacji lub rozbudowywanego obiektu. Pozwala to na dokładne zaplanowanie realizacji prac budowlanych oraz na łatwe wykrywanie i rozwiązywanie problemów.

Model BIM jest przyjaznym dla użytkownika systemem, który umożliwia łatwe i szybkie odnalezienie potrzebnych informacji oraz narzędzie, które pozwala na współpracę wielu specjalistów w jednym modelu.

Warto przy tym zauważyć, że jeśli porównamy możliwości, jakie daje wirtualny model BIM, to są one nieporównywalnie większe, aniżeli w przypadku papierowych, dwuwymiarowych szkiców. W końcu model trójwymiarowy można w prosty sposób obracać na ekranie, dokonując przybliżeń i oddaleń zeskanowanego obiektu pod dowolnym kątem. A ponieważ w modelu BIM można umieścić różnorodne dodatkowe informacje dotyczące projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych, całość staje się naprawdę niesamowicie wygodna dla wszystkich osób zaangażowanych w planowanie i realizowanie projektów, a praca nad całością staje się nie tylko prostsza i szybsza, lecz również znacznie dokładniejsza i efektywniejsza.

Nie tylko budowa

Warto zauważyć, iż wykorzystywanie chmury punktów i modelowania BIM to nie tylko prace budowlane. Skanowanie laserowe ma ogromne znaczenie również dla historyków oraz archeologów. Metoda ta doskonale sprawdza się bowiem w przypadku prac nad zarchiwizowaniem i zwirtualizowaniem obiektów historycznych i stanowisk wykopaliskowych. To z kolei pozwala na ich późniejsze analizowanie nie tylko na miejscu, lecz również w dowolnym punkcie na świecie.

W ten sposób łatwo o nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi z różnych państw, a nawet kontynentów – dane są bowiem przekazywane szybko, a ich zakres jest znacznie większy, aniżeli w przypadku prostych opisów i zestawu dokumentujących zdjęć. Siłą rzeczy także i wnioski, jakie z takich badań można wyciągnąć są większe, a od historyków sztuki czy też konserwatorów zabytków nie wymaga to podróży na miejsce.

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!