Digitalizacja zabytków – dlaczego warto?

Wielokrotnie spotykamy się z pytaniami, dlaczego warto warto digitalizować obiekty dziedzictwa kulturowego, dlaczego warto chronić zabytki, dokonywać ich renowacji i remontów. Odpowiedź jest prosta! Wszystko to, co zostało stworzone w przeszłości, niezależnie czy jest to budynek czy dzieło sztuki malarskiej, stanowi o naszej historii, o naszym pochodzeniu, wyjaśnia wydarzenia, które rozgrywały się na kartach naszej historii, a także jest swojego rodzaju spuścizną i pamiątką po czasach, które już nie wrócą, a które mogą być nauką dla przyszłych pokoleń.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Aby przypominać o konieczności ochrony zabytków w roku 1983 ustanowiono Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, który co roku przypada 18 kwietnia.  Tego dnia prezentowane są zabytki o wyjątkowym znaczeniu dla lokalnych społeczności, ale i dla całych narodów. Jest to także święto wszystkich osób, które wkładają wiele wysiłku w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi – konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów, archeologów i przedstawicieli innych zawodów, pracujących na rzecz ochrony zabytków, a także wszystkich odpowiedzialnych właścicieli, opiekunów i zarządców obiektów zabytkowych. Dlatego też szczególnie jako zespół BIMfaktoria identyfikujemy się z tym świętem, gdyż nasza codzienna praca zawodowa związana jest właśnie z ochrona zabytków.

Digitalizacja zabytków na potrzeby ochrony dziedzictwa

Jednym z narzędzi, które może pomóc w ochronie dziedzictwa, jest digitalizacja zabytków za pomocą skaningu laserowego lub fotogrametrii. Digitalizacja zabytków jest procesem przekształcania fizycznych obiektów w cyfrowe modele, które można przeglądać i udostępniać za pośrednictwem Internetu. A w przypadku dziedzictwa kulturowego, digitalizacja może obejmować zarówno obrazy, filmy, dźwięki jak i modele 3D obiektów.

bim historyczny

Zalety digitalizacji zabytków:

  • cyfrowe modele pozwalają na dostęp do zabytków dla większej liczby ludzi, w tym tych, którzy nie mają możliwości odwiedzenia ich fizycznie. Dzięki temu można popularyzować wiedzę o historii, sztuce i kulturze, a także edukować społeczeństwo na temat ochrony dziedzictwa.
  • digitalizacja zabytków może również pomóc w zachowaniu dziedzictwa na wypadek ewentualnych katastrof, takich jak pożary, powodzie czy trzęsienia ziemi. W takich sytuacjach oryginalne obiekty mogą zostać zniszczone, a digitalne modele pozwalają na ich odtworzenie.

Jednym z narzędzi, które umożliwia digitalizację, są technologie skanowania laserowego i fotogrametrii. Skanowanie laserowe pozwala na tworzenie szczegółowych modeli 3D obiektów, a fotogrametria wykorzystuje zdjęcia do tworzenia trójwymiarowych modeli. Te technologie pozwalają na precyzyjne odwzorowanie oryginalnych obiektów i stworzenie ich wirtualnych kopii.

fotogrametria

Ważne jest, aby podczas digitalizacji zabytków zachować dokładność i szczegółowość oryginalnych obiektów. Dzięki temu można dokładnie odtworzyć ich wygląd i strukturę, a także zachować ich autentyczność.

Podsumowując, digitalizacja dziedzictwa kulturowego jest ważnym narzędziem w ochronie zabytków. Technologie takie jak skanowanie i fotogrametria pozwalają na tworzenie precyzyjnych cyfrowych modeli oryginalnych obiektów, dzięki temu dziedzictwo kulturowe może być dostępne dla większej liczby ludzi, a także zachowane na wypadek ewentualnych zniszczeń.

Przeczytaj także

Modele heritage BIM w digitalizacji zabytków

Modele heritage BIM w digitalizacji zabytków

Model Heritage BIM to jednak nie tylko coś dla architektów i inżynierów. Okazuje się, że dzięki tej technologii możliwe jest również tworzenie wirtualnych wersji zabytków także i na potrzeby branży kulturowej.

Czytaj więcej
Czym jest model BIM?

Czym jest model BIM?

Model BIM to nic innego, jak zaawansowany zbiór informacji dotyczący obiektu. Innymi słowy jest to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego, w formie parametrycznej.

Czytaj więcej
Fotogrametria w dokumentacji zabytków – co to takiego? Na czym polega?

Fotogrametria w dokumentacji zabytków – co to takiego? Na czym polega?

Jeśli jeszcze nie spotkaliście się z pojęciem fotogrametrii lub poznaliście to pojęcie pobieżnie, warto dowiedzieć się o nim więcej.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!