Digitalizacja zabytków – dlaczego warto?

Wielokrotnie spotykamy się z pytaniami, dlaczego warto warto digitalizować obiekty dziedzictwa kulturowego, dlaczego warto chronić zabytki, dokonywać ich renowacji i remontów. Odpowiedź jest prosta! Wszystko to, co zostało stworzone w przeszłości, niezależnie czy jest to budynek czy dzieło sztuki malarskiej, stanowi o naszej historii, o naszym pochodzeniu, wyjaśnia wydarzenia, które rozgrywały się na kartach naszej historii, a także jest swojego rodzaju spuścizną i pamiątką po czasach, które już nie wrócą, a które mogą być nauką dla przyszłych pokoleń.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Aby przypominać o konieczności ochrony zabytków w roku 1983 ustanowiono Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, który co roku przypada 18 kwietnia.  Tego dnia prezentowane są zabytki o wyjątkowym znaczeniu dla lokalnych społeczności, ale i dla całych narodów. Jest to także święto wszystkich osób, które wkładają wiele wysiłku w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi – konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów, archeologów i przedstawicieli innych zawodów, pracujących na rzecz ochrony zabytków, a także wszystkich odpowiedzialnych właścicieli, opiekunów i zarządców obiektów zabytkowych. Dlatego też szczególnie jako zespół BIMfaktoria identyfikujemy się z tym świętem, gdyż nasza codzienna praca zawodowa związana jest właśnie z ochrona zabytków.

Digitalizacja zabytków na potrzeby ochrony dziedzictwa

Jednym z narzędzi, które może pomóc w ochronie dziedzictwa, jest digitalizacja zabytków za pomocą skaningu laserowego lub fotogrametrii. Digitalizacja zabytków jest procesem przekształcania fizycznych obiektów w cyfrowe modele, które można przeglądać i udostępniać za pośrednictwem Internetu. A w przypadku dziedzictwa kulturowego, digitalizacja może obejmować zarówno obrazy, filmy, dźwięki jak i modele 3D obiektów.

bim historyczny

Zalety digitalizacji zabytków:

  • cyfrowe modele pozwalają na dostęp do zabytków dla większej liczby ludzi, w tym tych, którzy nie mają możliwości odwiedzenia ich fizycznie. Dzięki temu można popularyzować wiedzę o historii, sztuce i kulturze, a także edukować społeczeństwo na temat ochrony dziedzictwa.
  • digitalizacja zabytków może również pomóc w zachowaniu dziedzictwa na wypadek ewentualnych katastrof, takich jak pożary, powodzie czy trzęsienia ziemi. W takich sytuacjach oryginalne obiekty mogą zostać zniszczone, a digitalne modele pozwalają na ich odtworzenie.

Jednym z narzędzi, które umożliwia digitalizację, są technologie skanowania laserowego i fotogrametrii. Skanowanie laserowe pozwala na tworzenie szczegółowych modeli 3D obiektów, a fotogrametria wykorzystuje zdjęcia do tworzenia trójwymiarowych modeli. Te technologie pozwalają na precyzyjne odwzorowanie oryginalnych obiektów i stworzenie ich wirtualnych kopii.

fotogrametria

Ważne jest, aby podczas digitalizacji zabytków zachować dokładność i szczegółowość oryginalnych obiektów. Dzięki temu można dokładnie odtworzyć ich wygląd i strukturę, a także zachować ich autentyczność.

Podsumowując, digitalizacja dziedzictwa kulturowego jest ważnym narzędziem w ochronie zabytków. Technologie takie jak skanowanie i fotogrametria pozwalają na tworzenie precyzyjnych cyfrowych modeli oryginalnych obiektów, dzięki temu dziedzictwo kulturowe może być dostępne dla większej liczby ludzi, a także zachowane na wypadek ewentualnych zniszczeń.

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!