Fotogrametria w dokumentacji zabytków – co to takiego? Na czym polega?

Jeśli jeszcze nie spotkaliśmy z pojęciem fotogrametrii lub poznaliśmy to pojęcie pobieżnie, warto dowiedzieć się o nim więcej informacji, gdyż fotogrametria zapewnia ogrom korzyści, zwłaszcza w dokumentacji zabytków. Zapraszamy do artykułu!

Fotogrametria – co to takiego?

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych, której głównym zadaniem jest przedstawienie obiektów i charakterystyki terenu na podstawie wykonanych fotografii, zarówno tworzonych na ziemi, jak i w powietrzu. Fotogrametria odpowiada za odtwarzanie kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie. To wszystko jest możliwe właśnie za sprawą tworzonych zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów). Od kilku lat wraz z coraz szybszym rozwojem technologicznym zamiast zdjęć analogowych stosuje się zdjęcia cyfrowe. Wykonuje się je przy pomocy kamer pomiarowych lub zwykłych aparatów cyfrowych.

Fotogrametria – wielkie możliwości rejestracji i dokumentacji

Co bardzo ważne, rejestracja obrazów w fotogrametrii nie wymaga kontaktu fizycznego z obiektem, z tego też powodu fotografować można także elementy trudnodostępne. Nie ma problemu, by rejestrować dużą ilość punktów w tym czasie, co jest szczególnie przydatne podczas badań przemieszczeń szybkozmiennych. Łatwo też powtarzać, jeśli zajdzie taka potrzeba i uzupełniać pomiary. Nie powoduje to żadnych komplikacji, ponieważ rejestracja obrazów jest bardzo krótka i szybka. Dzięki temu, że zdjęcia rejestrują obiektywny zapis rzeczywistości, są wolne od błędów obserwatora.

Fotogrametria i skaning laserowy w dokumentacji zabytków

Patrząc na to, jak duże korzyści zapewnia fotogrametria, jak jest precyzyjna, nie dziwi, że bardzo chętnie stosuje się ją tam, gdzie dokładność jest na pierwszym miejscu – przy inwentaryzacji zabytków. Warto jednak zauważyć, że sukcesywnie od kilku lat do tego celu używa się też skanowania laserowego bliskiego zasięgu. Pozwala to wprost określić trzy współrzędne terenowe każdego punktu rejestrowanego na obrazie. To, czy w danym przypadku stosuje się fotogrametrie, czy skaning laserowy, zależy od tego, jakie zadanie jest do wykonania, uwzględniając parametry techniczne lub ekonomiczne.

Fotogrametrie i skaning laserowy bardzo często używa się do dokumentacji i digitalizacji zabytków architektury. Ceniona jest tu szczególnie fotogrametria naziemna, nazywana w tej sytuacji architektoniczną. Jej doskonałe właściwości wychodzą naprzeciw wysokim wymaganiom konserwatorom zabytków, tym bardziej że zdjęcia odgrywają tu podwójną rolę – są zarówno podstawowym materiałem do opracowania kartometrycznego, jak i dokumentu fotograficznego.

Nieocenione możliwości dokumentacji

Jak wspomnieliśmy wcześniej, rozwój technik komputerowych przyczynił się do unowocześnienia i usprawnienia w zakresie fotogrametrii i skaningu laserowego. Dzięki temu dokumenty tworzone są w postaci numerycznej i cyfrowej, zapisanych w formie plików rastrowych i wektorowych. Większość firm zajmujących się fotogrametrią korzysta z tych możliwości, bo można tak wykonywać plany kreskowe i fotoplany o wyższej rozdzielczości, co przekłada się na lepszą jakość zdjęć. Oczywiście, korzystanie z tak nowoczesnej cyfrowej formy dokumentacji wymaga od użytkownika dostępu do specjalistycznego oprogramowania. Niezbędne jest też to, aby miał on wiedzę i doświadczenie pozwalające na sprawne obsługiwanie tych programów.

Warto o tym pamiętać, wybierając firmę, która opracuje naszą dokumentację. Żeby była prawidłowa, osoba za to odpowiedzialna musi dysponować kwalifikacjami i znajomością sprzętu, aby wybrać go do potrzeb projektu.

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!