Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowy 3D to technologia pozyskiwania informacji o właściwościach fizycznych danego obiektu. Umożliwia ona odtworzenie obiektu w przestrzeni trójwymiarowej, dzięki pozyskaniu milionów punktów układu kartezjańskiego (potocznie zwanych "chmurą punktów 3D") i przekazaniu ich do odpowiedniego programu komputerowego, który potrafi odczytać określony typ danych.

Wyróżnia się 4 podstawowe rodzaje skanowania laserowego:

  • naziemny skaning laserowy 3D – technika wykorzystywana przy wdrażaniu technologii na obiekcie
  • lotnicze skanowanie laserowe
  • mobilne skanowanie laserowe
  • satelitarne skanowanie laserowe

Naziemny Skaning Laserowy (TLS)

Ten typ skanowania laserowego pozwala na rejestrację punktów 3D za pomocą lasera wbudowanego w skaner. Każdy z tych punktów ma zapisaną w sobie, nie tylko informację o współrzędnych XYZ, ale również parametry intensywności i odbicia (parametr koloru skanowanego obiektu / przestrzeni i głębi). Uzyskane w ten sposób dane mogą zostać przeniesione do odpowiednich aplikacji CAD/BIM lub 3D i mogą być dowolnie przetwarzane jako chmura punktów.

Wykorzystanie skanera laserowego w inwentaryzacji

Skanery laserowe są coraz częściej wykorzystywane w inwentaryzacjach obiektów przemysłowych, wyposażonych w szereg systemów instalacyjnych oraz w innych miejscach i obiektach, które są zbyt skomplikowane dla pomiarów metodami klasycznymi. Mowa tu m.in. o obiektach zabytkowych, złożonych projektach kubaturowych czy kopalniach lub tunelach, które podlegają degradacji lub zostały w jakiś sposób naruszone przez czas.

To tyle, jeśli chodzi o wstępną analizę technologiczną.

W jaki sposób skaning laserowy może być pomocny dla architektów, konserwatorów i innych specjalistów?

skaning laserowy

Skanowanie laserowe pokazuje detale, których podczas tradycyjnych pomiarów byśmy nie zauważyli – ortofotomapa z przekrojem Oranżerii Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzyniu Podlaskim.

Dzięki technologii skanowania laserowego mamy dostęp do trudno dostępnych obiektów architektonicznych/budowlanych. Możemy badać stan techniczny powierzchni o różnej geometrii, gdzie nie możemy liczyć na dokumentację archiwalną (np. zabytkowe budynki, budowle i konstrukcje, elementy, rzeźby, elementy techniczne, elewacje).

Dane uzyskane w wyniku pomiarów skaningowych poddawane są dalszej obróbce, dzięki czemu uzyskujemy praktycznie każdy dostępny (i potrzebny) wymiar. Spektrum zastosowań jest naprawdę duże. Oprócz pomiarów inwentaryzacyjnych budynków, otrzymujemy informacje o odchyłkach, ubytkach w strukturze ścian (możliwy błąd pomiaru to ok. 1mm). Dzięki temu możemy również zweryfikować interesariuszom dokumentację archiwalną (jeśli taka istnieje). Dzięki takiemu przekazowi informacji, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dostarczyć zainteresowanym konkretne materiały z niespotykaną dotąd dokładnością.

Ta technologia pomiaru jest doskonałym zamiennikiem dla istniejących, tradycyjnych metod inwentaryzacji budowlano-architektonicznej, które często zawodzą, jeśli chodzi o bezkompromisową jakość obrazu i szczegółowość.

Przeczytaj także

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Chmury punktów w skanowaniu laserowym: rewolucja w przetwarzaniu danych

Skaning laserowy i chmury punktów to pojęcia, które mogą brzmieć skomplikowanie, ale w rzeczywistości, to technologie, które wprowadzają rewolucję w przetwarzaniu danych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!