Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowy 3D to technologia pozyskiwania informacji o właściwościach fizycznych danego obiektu. Umożliwia ona odtworzenie obiektu w przestrzeni trójwymiarowej, dzięki pozyskaniu milionów punktów układu kartezjańskiego (potocznie zwanych "chmurą punktów 3D") i przekazaniu ich do odpowiedniego programu komputerowego, który potrafi odczytać określony typ danych.

Wyróżnia się 4 podstawowe rodzaje skanowania laserowego:

  • naziemny skaning laserowy 3D – technika wykorzystywana przy wdrażaniu technologii na obiekcie
  • lotnicze skanowanie laserowe
  • mobilne skanowanie laserowe
  • satelitarne skanowanie laserowe

Naziemny Skaning Laserowy (TLS)

Ten typ skanowania laserowego pozwala na rejestrację punktów 3D za pomocą lasera wbudowanego w skaner. Każdy z tych punktów ma zapisaną w sobie, nie tylko informację o współrzędnych XYZ, ale również parametry intensywności i odbicia (parametr koloru skanowanego obiektu / przestrzeni i głębi). Uzyskane w ten sposób dane mogą zostać przeniesione do odpowiednich aplikacji CAD/BIM lub 3D i mogą być dowolnie przetwarzane jako chmura punktów.

Wykorzystanie skanera laserowego w inwentaryzacji

Skanery laserowe są coraz częściej wykorzystywane w inwentaryzacjach obiektów przemysłowych, wyposażonych w szereg systemów instalacyjnych oraz w innych miejscach i obiektach, które są zbyt skomplikowane dla pomiarów metodami klasycznymi. Mowa tu m.in. o obiektach zabytkowych, złożonych projektach kubaturowych czy kopalniach lub tunelach, które podlegają degradacji lub zostały w jakiś sposób naruszone przez czas.

To tyle, jeśli chodzi o wstępną analizę technologiczną.

W jaki sposób skaning laserowy może być pomocny dla architektów, konserwatorów i innych specjalistów?

skaning laserowy

Skanowanie laserowe pokazuje detale, których podczas tradycyjnych pomiarów byśmy nie zauważyli – ortofotomapa z przekrojem Oranżerii Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzyniu Podlaskim.

Dzięki technologii skanowania laserowego mamy dostęp do trudno dostępnych obiektów architektonicznych/budowlanych. Możemy badać stan techniczny powierzchni o różnej geometrii, gdzie nie możemy liczyć na dokumentację archiwalną (np. zabytkowe budynki, budowle i konstrukcje, elementy, rzeźby, elementy techniczne, elewacje).

Dane uzyskane w wyniku pomiarów skaningowych poddawane są dalszej obróbce, dzięki czemu uzyskujemy praktycznie każdy dostępny (i potrzebny) wymiar. Spektrum zastosowań jest naprawdę duże. Oprócz pomiarów inwentaryzacyjnych budynków, otrzymujemy informacje o odchyłkach, ubytkach w strukturze ścian (możliwy błąd pomiaru to ok. 1mm). Dzięki temu możemy również zweryfikować interesariuszom dokumentację archiwalną (jeśli taka istnieje). Dzięki takiemu przekazowi informacji, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dostarczyć zainteresowanym konkretne materiały z niespotykaną dotąd dokładnością.

Ta technologia pomiaru jest doskonałym zamiennikiem dla istniejących, tradycyjnych metod inwentaryzacji budowlano-architektonicznej, które często zawodzą, jeśli chodzi o bezkompromisową jakość obrazu i szczegółowość.

Przeczytaj także

BIMfaktoria na konferencji Archintensive 2023

BIMfaktoria na konferencji Archintensive 2023

Już 28 kwietnia odbędzie się dwudziestoczterogodzinna konferencja Archintensive 2023. Jej uczestnicy mogą się spodziewać sporej dawki praktycznej wiedzy. Zarejestruj się już teraz!

Czytaj więcej
Dokumentacja zabytków metodą skaningu laserowego

Dokumentacja zabytków metodą skaningu laserowego

Skaning laserowy to jedna z najlepszych metod dokumentowania zabytków architektonicznych, czy wykopalisk archeologicznych. Zastosowania tej metody są całkiem spore, więc nic dziwnego, że jest stosowana przez wielu specjalistów.

Czytaj więcej
Rejestracja chmury punktów

Rejestracja chmury punktów

Skanowanie laserowe jest technologią, która stale zyskuje na popularności, znajdując zastosowanie w różnych pracach inwentaryzacyjnych i konserwatorskich. Skaning laserowy pozwala na zdalne wykonanie analizy uszkodzeń, detekcję zmian geometrii.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!