Sprawne zarządzanie chmurami punktów z PointCab Nebula

PointCab to wiodący producent oprogramowania do przetwarzania chmur punktów, które powstają w wyniku skanowania laserowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkownikom chmur punktów, wypuścił do sprzedaży nową usługę PointCab Nebula. Jest to usługa w rodzaju przestrzeni dyskowej, która umożliwia przechowywanie dużych chmur punktów, ich udostępnianie i dzielenie się.

Skaning laserowy a chmury punktów?

Chmury punktów to nic innego jak efekt skaningu laserowego. Skanowanie laserowe to szereg czynności, które wykonuje się na potrzeby np. inwentaryzacji budynku, której dokumentacja została wykonana w technologii CAD lub BIM, a także w celu digitalizacji zabytków i otrzymania ostatecznego produktu w postaci modelu  BIM nazywanego również HBIM lub Heritage BIM.

Skaner laserowy wysyła wiązkę promieni i skanuje dany obiekt, zapisując jego wygląd w postaci miliona punktów. Punkty te tworzą gęstą siatkę, czyli chmurę punktów. Dzięki metodzie pomiarowej, jaką jest skaning laserowy, w sposób bardzo dokładny można zwymiarować dany budynek. Skaning laserowy stosowany jest bardzo często do skanowania zabytków, które mają podlegać renowacji. Na tej podstawie w bardzo precyzyjny sposób można określić wszystkie parametry obiektu zabytkowego, aby docelowo stworzyć model 3D, a na jego podstawie projekt budowlany służący do odnowy obiektu.

Przetwarzanie chmur punktów

Skaning laserowy i stworzenie chmury punktów to jedno. Drugie to proces przetwarzania i modelowania chmur punktów. W tym celu należy posiadać odpowiednie oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów, które będzie w stanie pomieścić miliony danych pomiarowych i poradzić sobie z nimi.

Chmury punktów niejednokrotnie zajmują bardzo wiele cennego miejsca na dysku, są gęste, duże i ciężkie, dlatego nasze oprogramowanie do obróbki chmur punktów musi być wydajne. idealnym programem do tego celu jest PointCab Origins lub PointCab Origins Pro, który dzięki wielu funkcjom ułatwia posługiwanie się chmurami punktów i ich dalszej obróbce.

PointCab Nebula

Przechowywanie chmur punktów w PointCab Nebula

Ponieważ chmury punktów zajmują dużo miejsca, niejednokrotnie trudno jest je udostępniać klientowi i przechowywać. W tym celu producent oprogramowania PointCab przygotował dla swoich klientów nowość w postaci usługi przestrzeni dyskowej Nebula. 

Jest to rozwiązanie niezależne, ale kompatybilne z całym dominującym sprzętem i oprogramowaniem CAD, a także przystępne cenowo. Rozwiązanie składa się z dwóch komponentów: opartej na chmurze Nextcloud wtyczki Nebula oraz przeglądarki internetowej Nebula. W ramach PointCab Nebula użytkownicy otrzymują 

500 GB przestrzeni dyskowej oraz subskrypcję PointCab Origins w doskonałej cenie. Oczywiście dodatkowe miejsce do przechowywania danych można nabyć w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat wtyczki PointCab Nebula znajdziecie na stronie www.pointcab.pl

 

Przeczytaj także

Chmury punktów – importowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

Chmury punktów – importowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

Zanim na postawie chmury punktów powstaną rysunki CAD lub modele 3D BIM, należy dokonać importu danych. Nie istnieje tylko jeden format pliku dla chmur punktów.

Czytaj więcej
Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowey 3D w inwentaryzacji obiektów

Skaning laserowy 3D to technologia pozyskiwania informacji o właściwościach fizycznych danego obiektu np. zabytku.

Czytaj więcej
Zalety skaningu laserowego

Zalety skaningu laserowego

Skanowanie laserowe 3D obecnie staje się coraz bardziej popularną metodą wykorzystywaną w inwentaryzacji obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!