Zameczek Romantyczny

Zameczek położony w obrębie Muzeum – Zamku w Łańcucie

Niewielka, klasycystyczna niegdyś budowla powstała przy końcu XVIII w okresie wczesnego romantyzmu. Wzniósł ją dla księżnej Izabeli Lubomirskiej w latach 1796 – 1802, warszawski architekt Jan Grismayer (działającego wówczas na terenie Łańcuta), uczeń – współpracownik Jana Christiana Kamsetzera. Obiekt jest położony w obrębie Muzeum – Zamku w Łańcucie.

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowanej metodą skaningu naziemnego 3D, służącej archiwizacji obiektu dla konieczności poznania stanu zachowania zabytku oraz otrzymanie innych danych, które będą wykorzystane w dalszych procesach dokumentacyjnych jako informacje wielokrotnego użytku.

Model BIMx

Wirtualny spacer w formacie WebExport

Animacja modelu Heritage BIM

Pozyskane materiały posłużą Inwestorowi do uzyskania wytycznych konserwatorskich, umożliwiających zachowanie zabytkowej tkanki obiektu i przywrócenie jego wartości użytkowej oraz nakreślenia ram i wytycznych przy realizacji dokumentacji projektowej budynku przygotowanego do rewitalizacji. Chęć Inwestora zmierzająca w kierunku ponownego udostępnienia obiektu użytkownikom i szerokiemu spektrum zwiedzających oraz potrzebie dostosowania „Zameczku Romantycznego” do obowiązujących przepisów i standardów korespondujących z bezwzględnym zachowaniem jego walorów historycznych i kulturowych, wiąże się z koniecznością podnoszeniem wartości użytkowych zabytku i zahamowaniem procesu jego destrukcji.

Poniżej można znaleźć przykładowe wykroje z naszych chmur punktów wygenerowane za pomocą programu PointCab oraz przygotowany przez nas jedynie fragment dokumentacji.

Galeria detali i ortofotomap

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach,
zakupić oprogramowanie od jedynego resellera w Polsce lub omówić swój projekt!

Zobacz także