Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Webinar NID: „Heritage BIM – wprowadzenie do cyfrowej reprezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego”

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Webinar Graphisoft: Chmury punktów w Heritage BIM

Digitalizacja obiektów zabytkowych stanowi kluczowy element ich zachowania i ochrony. Każde działanie, które ingeruje w strukturę tych wyjątkowych obiektów, powinno być starannie zaplanowane i poprzedzone zinwentaryzowaniem stanu istniejącego.

Czytaj więcej
Ratusz w Czerniowcach

Ratusz w Czerniowcach

Historyczna część Czerniowiec została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Czytaj więcej
Digitalizacja zbroi Pizańskiej

Digitalizacja zbroi Pizańskiej

Na potrzeby wystawy: „Z Norymbergi do Mediolanu. Szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy.” odbywającej się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Czytaj więcej
Inwentaryzacja zabytkowej kamienicy w Tarnowie

Inwentaryzacja zabytkowej kamienicy w Tarnowie

Przykład digitalizacji zabytku w technologii BIM. Inwentaryzacja z wykorzystaniem skaningu laserowego.

Czytaj więcej
Digitalizacja wieloformatowego ekranu LED

Digitalizacja wieloformatowego ekranu LED

Przykład digitalizacji na potrzeby realizacji filmu i telewizji.

Czytaj więcej
Synagoga w Przysusze

Synagoga w Przysusze

Przykład digitalizacji zabytku w technologii Heritage BIM. Inwentaryzacja z wykorzystaniem skaningu laserowego.

Czytaj więcej
Inwentaryzacja pozostałości hali przemysłowej

Inwentaryzacja pozostałości hali przemysłowej

Przykład digitalizacji zabytku w technologii BIM. Inwentaryzacja z wykorzystaniem skaningu laserowego.

Czytaj więcej
Inwentaryzacja BIM modernistycznej kamienicy w Warszawie

Inwentaryzacja BIM modernistycznej kamienicy w Warszawie

Kamienica przeznaczona na użytek mieszkalno usługowy.

Czytaj więcej
Digitalizacja wykopalisk archeologicznych XVII wiecznej drogi w Jarosławiu

Digitalizacja wykopalisk archeologicznych XVII wiecznej drogi w Jarosławiu

Jeden z najdłuższych drewnianych traktów, jakie udało się do tej pory odkryć naukowcom na obecnych terenach Polski

Czytaj więcej
Inwentaryzacja BIM budynku mieszkalnego

Inwentaryzacja BIM budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny zlokalizowany w Warszawie.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych usługach,
zakupić oprogramowanie PointCab lub omówić swój projekt!