Ratusz w Czerniowcach

Historyczna część Czerniowiec została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nasz zespół miał zaszczyt współpracować z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy oraz  „Domem Odbudowy Ukrainy” nad tworzeniem archiwalnej dokumentacji ratusza w Czerniowcach, wykorzystując w tym celu skan laserowy dostarczony przez firmę Skeiron. Ten historyczny obszar Czerniowca został uznany za obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO, a ratusz w Czerniowcach jest cennym zabytkiem o dużym znaczeniu narodowym, będącym przykładem klasycystycznej architektury miejskiej.

Dane z trójwymiarowego skanowania zostały przetworzone i przygotowane za pomocą oprogramowania PointCab Origins, natomiast kompletna dokumentacja wraz z archiwum BIMx została opracowana w programie Archicad.

Projekt ten jest jednym z wielu form wsparcia udzielanego ukraińskim miastom. W jego ramach, Dom Odbudowy Ukrainy wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa i Organizacją Światowych Miast Dziedzictwa (OWHC) zainicjował skanowanie 3D ratusza w Czerniowcach. Skeiron, ukraińska firma z siedmioletnim doświadczeniem w digitalizacji dziedzictwa kulturalnego Ukrainy, przeprowadziła skanowanie, a przetwarzaniem danych zajęła się ekipa BIMfaktoria, składająca się z doświadczonych architektów, projektantów i modelerów BIM. Trójwymiarowe skanowanie stanowi nie tylko metodę zachowania dziedzictwa architektonicznego, ale również narzędzie konserwatorskie, umożliwiające dokładne pomiary i dokumentowanie rzeczywistych zmian w strukturach budynków.

 

Prezentacja wykorzystująca aplikację BIMx

Pozyskane materiały posłużą Inwestorowi do uzyskania wytycznych konserwatorskich, umożliwiających zachowanie zabytkowej tkanki obiektu oraz nakreślenia ram i wytycznych przy realizacji dokumentacji projektowej budynku. 

Poniżej można znaleźć przykładowe wykroje chmur punktów wygenerowane za pomocą programu PointCab Origins oraz przygotowany przez nas jedynie fragment dokumentacji.

Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach,
zakupić oprogramowanie od jedynego resellera w Polsce lub omówić swój projekt!

Zobacz także