Inwentaryzacja BIM modernistycznej kamienicy w Warszawie

Kamienica przeznaczona na użytek mieszkalno usługowy.

Kamienica z początków XX wieku usytuowana w samym sercu Warszawy.

Celem opracowania było wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowanej metodą skaningu naziemnego 3D, służącej archiwizacji obiektu dla konieczności poznania stanu zachowania zabytku oraz otrzymanie innych danych, które będą wykorzystane w dalszych procesach dokumentacyjnych jako informacje wielokrotnego użytku.

Pozyskane materiały posłużą Architektowi do uzyskania wytycznych konserwatorskich, umożliwiających zachowanie zabytkowej tkanki obiektu  i wytycznych przy realizacji dokumentacji projektowej budynku przygotowanego do rewitalizacji. 

Poniżej można znaleźć przykładowe wykroje z modelu BIM jak i aksonometrie, które zostały wykonane na podstawie skanowania laserowego 3D.

Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach,
zakupić oprogramowanie od jedynego resellera w Polsce lub omówić swój projekt!

Zobacz także