Inwentaryzacja zabytkowej kamienicy w Tarnowie

Przykład digitalizacji zabytku w technologii BIM. Inwentaryzacja z wykorzystaniem skaningu laserowego.

Projekt kamienicy przy ulicy, dawniej Klikowskiej, obecnie Chopina, dla doktora Dzikowskiego opracował architekt Franciszek Hackbeil młodszy (1879-1921) w latach 1912-1913. Projekt ten, datowany na 4 lipca 1913 roku, został zrealizowany i charakteryzuje się imponującym eklektyczno-secesyjnym wystrojem elewacji, nawiązującym do neobaroku. Budynek cechuje doskonale dobrane proporcje, geometryczne podziały elewacji z wykuszami, oryginalną attyką oraz narożną wieżą, zwieńczoną attyką i baniastym hełmem z iglicą. Dekoracyjność budynku została wzmocniona przez zastosowanie cegły, tynku lizem i boniowania parteru.

Czterokondygnacyjna Kamienica, utrzymana w stylu eklektycznym z elementami secesji, została zbudowana z cegły i kamienia, jest dwupiętrowa z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem. Jej architektura oparta jest na nieregularnym planie, a dachy dwuspadowe pokryte są blachą. Wnętrza budynku zostały zorganizowane zgodnie z zasadą dwutraktową na wszystkich kondygnacjach. Konstrukcja opiera się na kamiennej podmurówce, z ceglanymi murami piwnic oraz betonowo wapiennymi fundamentami. Elewacje, zrealizowane z wyprawianej cegły i częściowo tynkowane, prezentują się różnorodnie: frontowa jest trójczęściowa z półkolistą basztą, boczna dwuczęściowa z ryzalitem od strony południowej, a tylna jest gładko tynkowana. Całość charakteryzuje bogata dekoracja, wyrażająca się w pilastrach, boniowaniu, attyce, balustradach i wykuszach. Wnętrza budynku są reprezentacyjne, z podziałem na kondygnacje i wykorzystaniem różnych materiałów, takich jak cegła, tynk i drewno. Otwory okienne są zróżnicowane, a detale stolarskie prezentują neobarokowy charakter. Warto zauważyć, że kamienica posiada instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i gazową. Obecnie budynek, będący własnością prywatną, przechodzi proces remontu i adaptacji.

Model BIMx

Animacja modelu Heritage BIM

Skan laserowy jak i model BIM z wynikową dokumentacją elewacji i przedsionka będzie służył architektom jako baza do projektowania funkcji obiektu i konsultacji z konserwatorem.

Poniżej można znaleźć przykładowe wizualizacje wykonane na podstawie stworzonego przez nasz zespół modelu BIM.

Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach,
zakupić oprogramowanie od jedynego resellera w Polsce lub omówić swój projekt!

Zobacz także