Synagoga w Przysusze

Przykład digitalizacji zabytku w technologii Heritage BIM. Inwentaryzacja z wykorzystaniem skaningu laserowego.

Zabytkowa synagoga w Przysusze reprezentuje wyjątkowy przykład późnobarokowej architektury sakralnej, będąc niepowtarzalnym dziełem na terenie Mazowsza i kluczowym punktem dziedzictwa kulturowego Polski.

To miejsce jest świadectwem bogatej historii religijnej. Przez lata Przysucha cieszyła się renomą jako znaczący ośrodek chasydyzmu w kraju, gromadząc w swoich murach wybitnych liderów duchowych, takich jak Jakub Izaak Rabinowicz (1766-1813), znany jako Święty Żyd z Przysuchy, oraz jego wybitny uczeń Symcha Binem (1784-1827), mentor pierwszego cadyka z Góry Kalwarii, Icchaka Meira Altera.

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowanej metodą skaningu naziemnego 3D, służącej archiwizacji obiektu dla konieczności poznania stanu zachowania zabytku oraz otrzymanie innych danych, które będą wykorzystane w dalszych procesach dokumentacyjnych jako informacje wielokrotnego użytku.

Model BIMx

Animacja modelu Heritage BIM

Wnętrze synagogi kryje w sobie architektoniczną strukturę, która odzwierciedla jej pierwotne przeznaczenie. Charakterystyczny dla synagog polskich, tradycyjny układ „dziewięciopolowy”, z centralnie umieszczoną bimą otoczoną czterema arkadami wspartymi na kolumnach, zachował się do dziś, podkreślając historyczną i kulturową wartość tego miejsca.

Poniżej można znaleźć przykładowe wykroje z naszych chmur punktów wygenerowane za pomocą programu PointCab oraz przygotowany przez nas jedynie fragment dokumentacji.

Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach,
zakupić oprogramowanie od jedynego resellera w Polsce lub omówić swój projekt!

Zobacz także