Digitalizacja wieloformatowego ekranu LED

Przykład digitalizacji na potrzeby realizacji filmu i telewizji.

Projekt polegał na przeprowadzeniu zaawansowanej digitalizacji wysokowydajnościowego ekranu LED, specjalizującego się w mapowaniu i wizualizacji trójwymiarowych scen wirtualnych, dedykowanych dla potrzeb produkcji telewizyjnych i filmowych. Technologia, znana chociażby z serialu Disney Star Wars „Mandalorian”, umożliwiająca realizację nagrań z interaktywnym, wirtualnym tłem, które można dostosować do konkretnej narracji produkcji.

Cel zlecenia skupiał się na dokładnej inwentaryzacji technicznej ekranu LED, aby ocenić jego konstrukcje, dokładności złożenia oraz ogólny stan techniczny. Było to niezbędne do zagwarantowania optymalnych parametrów wyświetlania oraz zapewnienia ciągłości pracy bez zakłóceń na potrzeby produkcji. Do tego zadania użyto lidera w obróbce takich danych – PointCab Origins w wersji Pro.

Kluczowym zadaniem było stworzenie dokładnego modelu cyfrowego (Mesh) ekranu oraz otaczającej go przestrzeni hali za pomocą technologii skanowania laserowego 3D. Pozyskana chmura punktów zapewniło precyzyjne odwzorowanie geometryczne zarówno ekranu, jak i hali, co było fundamentem do transferu tych obiektów do środowiska cyfrowego.

Wykorzystując zaawansowane możliwości oprogramowania Unreal Engine, przeprowadzono kalibrację i mapowanie specjalnie zaprojektowanych materiałów 3D, co miało na celu zoptymalizowanie procesu pracy na planie filmowym. Proces ten pozwolił na synchronizację wirtualnych scen z rzeczywistymi ruchami kamery i akcją na planie, co znacząco przyspieszyło produkcję i pozwoliło na osiągnięcie wyższego poziomu realizmu wizualnego.

Realizacja tego projektu wymagała interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy specjalistami z zakresu skanowania laserowego, modelowania 3D, grafiki komputerowej oraz produkcji filmowej. Wynikiem końcowym było osiągnięcie wysokiej jakości wizualizacji wirtualnych scen, które można było efektywnie i elastycznie integrować z realnymi ujęciami filmowymi, otwierając nowe możliwości dla twórców filmów i programów telewizyjnych.

Skanowanie laserowe i modelowanie 3D w tym kontekście nie tylko zrewolucjonizowało proces tworzenia wirtualnych tłem, ale również zaoferowało nową jakość w realizacji produkcji filmowych, gdzie granice między światem rzeczywistym a wirtualnym stają się coraz bardziej płynne. Zapraszamy do dalszej współpracy, oferując nasze usługi w zakresie wykorzystania tej technologii do realizacji kolejnych innowacyjnych projektów.

Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach,
zakupić oprogramowanie od jedynego resellera w Polsce lub omówić swój projekt!

Zobacz także