Inwentaryzacja pozostałości hali przemysłowej

Przykład digitalizacji zabytku w technologii BIM. Inwentaryzacja z wykorzystaniem skaningu laserowego.

Zniszczone pozostałości hali przemysłowej, dotknięte znacznymi uszkodzeniami strukturalnymi, zostały poddane szczegółowej inwentaryzacji z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Building Information Modeling (BIM), wspartej precyzyjnym skanowaniem laserowym 3D. Proces ten miał na celu nie tylko dokładne odwzorowanie aktualnego stanu fizycznego obiektu, ale również identyfikację kluczowych uszkodzeń konstrukcyjnych, w szczególności rys i deformacji w konstrukcji ścian nośnych, które mogłyby wpłynąć na dalsze plany renowacji i adaptacji.

Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego, możliwe było uzyskanie wysokiej rozdzielczości danych geometrycznych, umożliwiających dokładne zrekonstruowanie kształtu i wymiarów zarówno zachowanych elementów konstrukcyjnych, jak i obszarów wymagających naprawy lub wzmocnienia. Informacje te zostały następnie zintegrowane w modelu BIM, który służył jako kompleksowa baza danych dla wszystkich aspektów projektowych i inżynierskich.

Na podstawie zebranych danych i dokonanej inwentaryzacji opracowano projekt rekonstrukcji obiektu, który ma służyć jako nowoczesny obiekt usługowy.

Poniżej można znaleźć przykładowe wizualizacje modelu BIM.

Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach,
zakupić oprogramowanie od jedynego resellera w Polsce lub omówić swój projekt!

Zobacz także