Digitalizacja wykopalisk archeologicznych XVII wiecznej drogi w Jarosławiu

Jeden z najdłuższych drewnianych traktów, jakie udało się do tej pory odkryć naukowcom na obecnych terenach Polski

W trakcie prac budowlano-remontowych na ulicy Grunwaldzkiej w Jarosławiu odkryto relikty drewnianej drogi prawdopodobnie z przełomu XVII i XVIII w. 400 lat temu był to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych najbardziej rozbudowanego w Jarosławiu „Przedmieścia Krakowskiego”, a odsłonięta droga prowadziła od Bramy Krakowskiej w kierunku Rzeszowa i Krakowa. Zakresem opracowania był skaning laserowy, model mesh, ortofotomapy, jak i animacja poglądowa, którą możesz zobaczyć poniżej.

Animacja chmury punktów

Skanowanie 3D i inne techniki digitalizacji odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej archeologii, przynosząc szereg korzyści, które transformują sposób, w jaki badacze postrzegają i interpretują przeszłość. Oto kilka sposobów, w jakie skanowanie pomaga w archeologii:Dokładna dokumentacja znalezisk: Skanowanie 3D pozwala na dokładne zarejestrowanie kształtu, rozmiaru i detali artefaktów oraz struktur archeologicznych. Dzięki temu możliwe jest tworzenie precyzyjnych cyfrowych kopii obiektów, co jest nieocenione dla badań i konserwacji.

Ochrona i konserwacja dziedzictwa: Technologie skanowania umożliwiają zabezpieczenie cyfrowych reprezentacji obiektów i stanowisk, które są zagrożone zniszczeniem przez czynniki naturalne lub działalność człowieka. Dzięki temu przyszłe pokolenia będą miały dostęp do wiedzy o dziedzictwie kulturowym ludzkości.

Analiza i rekonstrukcja: Skanowanie umożliwia badaczom analizowanie artefaktów i ruin bez potrzeby ich fizycznego dotykania, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia. Ponadto, na podstawie danych ze skanowania możliwa jest cyfrowa rekonstrukcja uszkodzonych lub niekompletnych obiektów oraz całych stanowisk archeologicznych.

Udostępnianie wiedzy: Cyfrowe modele obiektów można łatwo udostępniać w internecie, co umożliwia naukowcom z całego świata dostęp do danych bez konieczności podróżowania. To również świetny sposób na popularyzację wiedzy o dziedzictwie archeologicznym wśród szerszej publiczności.

Wspomaganie edukacji: Cyfrowe rekonstrukcje i modele 3D stanowią doskonałe narzędzia edukacyjne, umożliwiające studentom i uczniom lepsze zrozumienie historii i archeologii. Interaktywne modele mogą ułatwić naukę poprzez wizualizację i symulację.

Integracja z innymi technologiami: Skanowanie często jest łączone z innymi technologiami, takimi jak georadar (GPR) czy lidar, co pozwala na głębsze badanie terenu i odkrywanie ukrytych struktur bez konieczności prowadzenia inwazyjnych wykopalisk.

Dzięki tym zaletom skanowanie stało się nieodzownym narzędziem w archeologii, znacząco rozszerzając możliwości badawcze i ochronę dziedzictwa kulturowego. BIMfaktoria wspiera archeologów podczas badań. Jeżeli interesuje Cię współpraca – pozostajemy do kontaktu.

Galeria

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytanie, chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach,
zakupić oprogramowanie od jedynego resellera w Polsce lub omówić swój projekt!

Zobacz także